Attivitajiet

Il-Kuncert tal-Milied 2016

Hekk kif fi ftit minuti ohra jibda il-kuncert tradizzjonali Milied, is-Sala 8 ta’ Settembru intliet bl’udjenza biex jismghu dak li l-Banda Zghazagh taht id-direzzjoni tal- Assistent Surmast Christine Dimech ippreparaw ghalina.

Nawguraw is-Serata t-tajba lil kulmin attenda illejla.