Aħbarijiet

Awguri ghal-Milied Hieni

Il-President tas-Socjeta’,l-Onorevoli Dr. Michael Farrugia, il-kumitat, il-kummissjonijiet fi hdanu kif ukoll l-aministrazzjoni tal-iSkola tal-Muzika George Vella, jixtiequ jawguraw Milied hieni, lill-membi, benefatturi, l-ammiraturi, l-ghaqdiet naxxarin kollha, u lis-socjeta naxxarija.

Gloria in excelsis Deo!