Attivitajiet

Awgurju tal-Ewwel tas-Sena

​Il-President tas-Socjeta’,l-Onorevoli Dr. Michael Farrugia, il-kumitat, il-kummissjonijiet fi hdanu kif ukoll l-aministrazzjoni tal-iSkola tal-Muzika George Vella, jixtiequ jawguraw is-Sena it-tajba lill-membi, benefatturi, l-ammiraturi, l-ghaqdiet naxxarin kollha, u lis-socjeta naxxarija.
F’dan l-ewwel tas-sena itellghet il-lotterija li intrebah bil-biljett t’hawn taht:

Nixtiequ niehdu din l-okkazjoni biex infakkru lil membri tas-socjeta kif ukoll dawk li jixtiequ issiru membri fis-socjeta taghna, biex ihallsu il-menswalita ghas-sena 2017.