Attivitajiet, Aħbarijiet

Future Voices – Applikazzjoni u informazzjoni

Wara is-success kbir li intlahaq bis-sensiela ta kompetizzjonijiet tal-kant li saru tul l-ahhar sena, il-kummissjoni festi regghu hasbu biex jorganizzaw festival ghal-kant iehor bl’isem ta Future Voices. Aparti il-premijiet tradizzjonali, dawn il-festivals qedin jaghtu opportunita’ unika lir-rebbieha biex ikantaw ‘LIVE’ mal-banda waqt il-kuncerti li s-socjeta flimkien mal -iSkola tal-Muzika George Vella, torganizza tul is-Sena.

F’dan il-link tista tnizzel ir-regolamenti kif ukoll l-applikazzjoni li trid titbghat lura fuq futurevoices@bandavittorjanaxxar.net jew direttament ghand Domenique Azzopardi. Tista ukoll timla’ din l-applikazzjoni min hawn taht.

 

P.S. Meta timla’ l-applikazzjoni tkun qed taccetta it-termini u il-kundizzjonijiet li jinstabu hawnhekk.
Disinn tal-poster: Christian Bianchi

15909889_1522010707828220_33651191_n