Attivitajiet, Aħbarijiet

Dettalji tal-ahhar tislima lill-Nenu Cortis

Il-quddiesa presente catavere ta’ Carmel Cortis, magheuf ahjar bhala Nenu Cortis, ser issir ghada, It- Tnejn, 9 ta’ Jannar, fit- 3.30pm fil-Knisja Parrokjali u  Arcepretali tan-Naxxar.