Attivitajiet

Fifa 17 Playstation Tournament.

Il-Kummissjoni Zghazagh ser torganizza Fifa 17 Playstation 4 Tournament, gewwa il-bar tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Id-Data se tkun il-Gimgha 31 ta’ Marzu u jibda mil-10.00am il-quddiem. Kull min hu interessat ikellem lil Karl Borg fuq 99239712 jew Matthew Briffa fuq 79250846.

L-Organizzaturi jixtiequ li kull partecipant igib il-‘joystick’ personali tieghu.

Poster: Karl Borg

poster