Aħbarijiet

Kollox lest!

Id-dilettanti tan-nar tal-ghaqda taghna lestew ix-xoghol kollhu min naha taghhom ghal waqt il-Festival tan-nar tal-art tal-lejla gewwa il-Fosos tal-Furjana.  Fadal biss li l-lejla wara 10:30pm jinharaq u nawguraw li x-xoghol mahsub johrog kif pjannat.

Parti mil-grupp tad-delettanti tan-Nar