Attivitajiet

Jum il-festa 2017

Mat-tmienja ta’ Settembru,
l-qniepen b’ton ferrieh,
iroddu hajr lil Alla,
lill-Verġni kollha ġieh.

It-temp żgur li mhux wieħed li kien mistenni imma żgur li avolja f’dan it-temp in-Naxxarin sejrin jifesteġjaw bl-aħjar mod possibbli.

Il-marċ ta’ filgħodu għaldaqstant s’issa, baqa’ kollox kif kien u li jibda fil-11.00pm