Attivitajiet

Quddie fix-xahar ta’ Novembru

Quddies matul ix-xahar ta’ Novembru għal ruħ il-membri mejtin .

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru fit-8.45 a.m. iqaddes Dun Karm Catania ġewwa Knisja Arċipretali.

It tnejn 6 ta’ Novembru fis-6.30 p.m. iqaddes l-Arcipriet Dun David Gauci, ġewwa l- knisja Arċipretali .

Is -Sibt 18 ta’ Novembru fis- 6.30 p.m. iqaddes il-Kanonku, Michael Agius,ġewwa is- Santwarju Gesu’ Hniena Divina .

Aghtihom O Mulej,il-mistrieh ta’ dejjem.