Attivitajiet

Applikazzjoni għal Soċju tas-Soċjeta’

Skond l-istatut tas-soċjeta’ Kap II u kif emendat f’April tas-sena 2016 waqt seduta ġenerali, kull min għandu l-fuq min 18-il sena jista’ issir Soċju Effetiv tal-Għaqda. Dan jista’ jsir billi jew ikellem membru tal-Kumitat jew inkella jimla’ il-formula t’hawn taħt.

Hekk kif hemm miktub fl-istatut tas-soċjeta’ punt 2.2.4, wara li soċju ġdid jiġi approvat, is-soċju jiġi mgħaraf bid-deċiżżjoni, u jekk dik fil-posittiv is-soċju il-ġdid jibda iħallas il-menswalita ta €8 fis-sena. Din jista’ jgħamilha billi jibgħat cheque lil Għaqda Muzikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar, fuq l-indirizz postali tas-soċjeta: 41/43, Triq Sant Luċija, Naxxar. Jew jista’ issib membru tal-kumitat u jingħata irċevuta’ minnufih. Wara ftit taż-żmien, is-soċju jirċievi l-card tas-soċjeta’ li tkun valida għal-sena.