Attivitajiet, Aħbarijiet

Kummissjoni Żgħażagħ: 2017-2019

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed isejjaħ lill dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jiffurmaw parti min din l-istess kummissjoni għas-sena 2017-2019. Fost l-oħrajn, din il-kummissjoni tgħamel xogħol kbir fejn għandu x’jaqsam ma organizzazjoni ta fund raising activities biex issostni lis-soċjeta’ u lill-proġetti li hi ikollha f’moħħa matul is-sena. Il-kummissjoni tieħu sehem ukoll f’attiviatjiet nazzjonali kif ukoll timirra għal proġetti oħra li jkunu ta gwadan lejn is-soċjeta kif ukoll għal individwi fi ħdan iż-żgħażagħ tas-soċjeta stess.

 

Min jixtieq jgħamel parti min din il-kummissjoni irid :

  • ikun/tkun `l fuq minn tmintax -il sena.
  • ikun/tkun membru mħallas tal-Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar.
  • Imla il-formula t’hawn isfel.

 

 

L-Applikazzjoni tgħalaq sal-Ġimgħa 17ta’ Novembru, 2017 fid-9.00pm