Attivitajiet, Aħbarijiet

Il-Milied it-tajjeb!

Il-president, l-Hon. Dr. Michael Farrugia, Il-Kumitat ċentrali,u il-kummissjonijiet fi ħdanu, jixtiequ jawguraw il-Milied hieni lill-bandisti, allievi, membri tas-soċjetà, benefatturi, ħbieb u lill- kulħadd!

L-Iben t’Alla sar bniedem,

Hallelujah Hallelujah!