Attivitajiet

Awguri għas-sena l-ġdida

Il-president, l-Hon Dr. Michael Farrugia, flimkien mal-kumitat ċentrali u s-sotto Kumitati tiegħu jixtiequ jawguraw is-sena l-ġdida ta’ paċi, ġid u hena lill-membri, bandisti, benefatturi u lin-Naxxarin kollha!