Attivitajiet, Aħbarijiet

Tlett Premji fil-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-presepji.

Għal sena oħra, is-soċjeta’ tagħna fetħet is-sena bil-kbir hekk kif mil-wirja li telgħet fi-mien il-Milied, 3 presepji ingħataw premju fil-kompetizzjoni nazzjonali tal-presepji.

Dawn huma ir-Rizultati:

Kategoriji 4: Presepji ta’ Qies Medju

L-Ewwel Post: Bruce Cortis

kategorija 5: Presepji Żgħar

L-Ewwel Post: Omar Tonna

It-Tieni Post: George Borg

Aktar riżultati jistgħu jiġu segwiti min hawnhekk: http://www.festivalsmalta.com/news/2018/1/4/riultati-tal-kompetizzjoni-nazzjonali-tal-presepji-milied-2017

 

Filwaqt li nirringrazzjaw lil kull min eżebixxa il-presepju tiegħu tul il-wirja, nixtiequ nerġgħu nifirħu lil dawn it-tlett eżebituri li b’tant ħila, artistrija u dedikazzjoni kisbu unur kemm għalihom kif ukoll lis-soċjeta’.