Aħbarijiet

B’sobgħa Kbira.

Ftit tas-siegħat ilu tħabbret il-mewt ta’ Catherine Farrugia, Omm il-President tas-Soċjeta’ tagħna, l’ Hon. Dr. Michael Farrugia u in-nanna tal-membru tal-kumitat Daniel Farrugia.

Il-Kumitat flimkien mas-sotto kummissjonijiet fi ħdanu, jixtiequ juru is-sobgħa tagħhom f’dan il-mument diffiċli lill-familjari Farrugia għal din it-telfa tal-għeżież tagħhom.

Agħtiha O Mulej,
il-Mistrieħ ta’ Dejjem.