Aħbarijiet

Telfa kbira ghal Muzika Maltija!

Illejla harget ahbar ferm kerha li l-Professur Joseph Vella hallinha kiesah u biered. Profs. Vella huwa kompozitur Ghawdxi ta fama mondjali b’muzika romantika u mill-isbah. Il-banda taghna kellha l-unur li iddoqq diversi siltiet mil-pinna tieghu tul iz-zmien.

Is-Surmast dirretur, Il-Kumitat, Kummissjonijiet, l-iSkola tal-Muzika George Vella, bandisti u allievi isellmu l-memoeja tieghu u jaghtu il-kondoljanzi xierqa lill-familjari tal- Profs. Vella.

Ghatih Mulej il-mistrieh ta Dejjem.