Aħbarijiet

Stqarrija mill-Kumitat

Wara artiklu maħruġ mill-ġurnal ILLUM, il-Kumitat jikkjarifika li bl’ ebda mod is-Soċjetà mhi mhedda li tinħareġ mis-sede attwali tagħha. Il-propjetà hija waħda mikrija mingħand il-gvern u mhux mil-privat kif allegat l-istess artiklu. Filfatt fl’2016 ġie iffirmat kuntratt ġdid għal 50 sena oħra.

Filwaqt li ninsabu ddispjaċuti għal dan, nesprimu solidarjeta’ mas-Soċjetajiet l-oħra li jinsabu verament f’din is-sitwazzjoni mhux mixtieqa.

Madanakollu, is-soċjeta’ tilqa kull propesta w inizjattiva li l-entitajiet ikkonċernati jistgħu jieħdu biex tingħata għajnuna lil-każini bħalna biex issiru is-sidien tas-sede tagħhom.

Aqra l-artiklu tal- gazzetta ILLUM hawnhekk:   http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/52032/20_kain_talbanda_tat_ilmannara#.Wuaof4iuyUmhttp://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/52032/20_kain_talbanda_tat_ilmannara#.Wuaof4iuyUm