Attivitajiet, Aħbarijiet

Applikazzjoni għal-iskola tal-Mużika issa miftuħa!

Kull min hu interessat biex ikun student tal-Iskola tal-Mużika, George Vella, issa jista jagħmel dan billi japplika online minn fuq dan il-link:

Għal €85 fis-sena, kull student ikollu ‘il fuq minn 80 lezzjoni fis-sena minn ghalliema professjonali, opportunitajiet ta’ partecipazzjoni f’diversi attivitajiet, fosthom kuncerti u workshops, u aċċess għal diversi opportuntajiet ma diversi entitajiet Maltin. Fuq kollox, kull student jitgħallem valuri importanti bhal lealta’, dixxiplina, teamwork u imhabba ghal muzika.
https://bandavittorjanaxxar.org/2018/08/01/applikazzjoni-ghal-iskola-tal-muzika-issa-miftuha/

36861984_10155692876016200_5987201994220109824_n