Aħbarijiet

Unur Nazzjonali għan-Naxxarija

Speranza Xuereb li serviet għal diversi snin bħala kunsilliera ta raħalna u innominata mill-Kunsill Lokali tan-Naxcar,il-lejla kienet ir- rebbieha tal-kategorija Mudell Ideali tal-Premju Anzjanita Attiva!

Il-president u l-kumitat jixtieq jagħti l-kongratulazzjoni lill-Spery għal dan il-ġieħ mogħti lilha!