Aħbarijiet

Niftakru fil-Mejtin Tagħna

Illum is-Sibt, 2 ta’ Novembru, ningħaqdu biex niftakru fil-membri mejtin tas-soċjetà.

Matul ix-xahar ta’ Novembru, ser isiru żewġ quddisiet iddedikati għal ruħhom. L-ewwel waħda, nhar is-Sibt, 9 ta’ Novembru fis-6.30 p.m. fis-Santwarju Ġesù Ħniena Divina, fejn ser iqaddes il-Kan. Michael Agius, u t-tieni waħda, nhar il-Ħadd 24 ta’ Novembru fil-11.00 a.m. fil-Knisja Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, iqaddes il-W. R. Arċipriet Dun David Gauci. Il-membri mitluba jattendu.

Agħtihom O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.