90 Sena Anniversarju

F’Għeluq id-90 sena mit-twaqqif tas-Soċjeta` mil-Fundatur tagħha Mro. Giuseppe Stivala, il-kumitat flimkien mas -sotto kumitati, ħejjew sensiela ta’attivitajiet biex jagħmlu din is-sena memorabbli. Għaldaqstant il-kumitat beda biex ħaseb li l-ewwel ħaġa li għandha issir ija propju l-attrezament tal-lokal maħbub tagħna. Dan ma kienx ikun possibli li kieku hafna mil-benefatturi ma irisspondewx għas-sejħa tagħna.

Kien propju nhar it-tnejn, 1ta’ Mejju, il-kumitat ma setax ma jinawgurax dan l-attrezament artitstiku propju fil-ġurnata li fiha ġiet imwaqqfa din l-għaqda.

Din il-gurnata kienet speċjali ukoll peress li fiha intemet il-kariga tal-President maħbub tagħna, is-Sur Anthony Catania, li ċeda postu wara 38 sena ta’ ttmexxija għaqliha fil-kumitat, u fejn ta il-kariga lil ħabib kbir u benefatur ewlini tas-Soċjeta`, it-Tabib Dr. Michael Farrugia MP.

Il-President il-ġdied, jilqa’ l-dawk preżenti għal-ftuħ tas-swali

Il-President Emeritus jilqa’ lil dawk preżenti u jiġi mogħti tifkira tal-okażżjoni mil-preċissur tiegħu.

Il-ftuħ tas-sala u id-dehra u id-dekorazzjoni tagħha.

Il-president ta’ l-Għaqda Mużikali De Paule Banda Kristu Re ta’ Raħal Ġdid, jipreżenta silta mużikali lil President tas-Soċjeta` tagħna bħala tifkira ta dan l-Anniversarju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.