Attivitajiet

Pasta Buffet mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar il-Ġimgħa 27 ta' Mejju, il-Kummissjoni Żgħażagħ ser jorganizzaw Pasta Buffet quddiem is-sede tas-soċjetà, b’għażla varjata ta' għaġin bi zlazi differenti. Apparti l-platt ewlieni, ser ikollna appetizers kif ukoll deżerta fl-aħħar – kollox għal donazzjoni ta’ €15. Wieħed jista’ jirriżerva post billi jagħmel kuntatt ma’ xi membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ jew inkella direttament ma’ Sarah Agius fuq… Continue reading Pasta Buffet mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet, Aħbarijiet

Pizza Night mid-Dilettanti tan-Nar

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju, id-dilettanti tan-nar tagħna ser jorganizzaw Pizza Night b’risq ix-xogħol tagħhom.  Għal donazzjoni ta’ €13 biss, apparti l-pizza ser jingħata wkoll soft drink u deżerta. Dakinhar ser ikollna wkoll offerta li ma’ 3 pizez, tingħata Pizza Margherita b’xejn. Pizez ser ikollna: BBQ ChickenCapriciosaPepperoniMargheritaTan-Nar Special Wieħed jista’ jagħmel l-ordni tiegħu, billi jagħmel kuntatt ma’ wieħed mid-dilettanti tan-nar jew… Continue reading Pizza Night mid-Dilettanti tan-Nar

Aħbarijiet

Hoodies mid-Dilettanti tan-Nar

Bħalissa qed jinġabru l-ordnijiet għall-hoodies bl-arma tal-każin u l-logo tad-dilettanti tan-nar, għal donazzjoni ta' €25. Kull min hu interessat jagħmel kuntatt ma' wieħed mid-dilettanti tan-nar. Poster - Daniel Vella

Aħbarijiet

Seduta Ġenerali 2022

Is-Seduta Ġenerali ta’ din is-sena, ser issir nhar Ħadd il-Palm, il-Ħadd 10 t' April fid-9.00 a.m. fis-Sala 8 ta’ Settembru. Aġenda Diskors ta’ ftuħ mill-PresidentQari ta’ MinutiRapport Amministrattiv u DiskussjoniRapport Finanzjarju u DiskussjoniMozzjonijiet u DiskussjoniGħeluq mill-President Apparti dan kollu, fis-seduta jiġu diskussi wkoll proġetti li s-soċjetà għaddejha minnhom, fejn ikollna bżonn l-opinjoni u l-għajnuna ta’ kull membru.… Continue reading Seduta Ġenerali 2022

Aħbarijiet

Figolli Homemade

Għal darb’oħra, il-Kummissjoni Żgħażagħ qed tiġbor l-ordnijiet għall-Figolli Homemade. Figolli ser ikun hemm kemm biċ-ċikkulata kif ukoll bl-icing. Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet sal-Ġimgħa l-1 t’ April, għal donazzjoni ta’ €8. Għall-ordnijiet tistgħu tkellmu direttament lil Jeremy Bellia fuq 79000389, jew inkella lil xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Poster - Jake Cachia

Attivitajiet

Braġjolata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganizza t-tieni attività soċjali tagħha għal din is-sena. Nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu, ser issir Braġjolata ġewwa l-bottegin tal-każin, b’għażla ta’ ċanga, tiġieġ jew majjal. Apparti l-platt ewlieni, ser ikollna għaġin bħala starter u deżerta fl-aħħar – kollox għal donazzjoni ta’ €15. Wieħed jista’ jirriżerva post kif ukoll l-għażla tal-ikel tiegħu, billi jagħmel kuntatt… Continue reading Braġjolata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet, Aħbarijiet

Pizza Night mid-Dilettanti tan-Nar

Nhar il-Ġimgħa 25 ta' Frar, id-dilettanti tan-nar tagħna ser jorganizzaw Pizza Night b’risq ix-xogħol tagħhom. Hekk kif issa qed nibdew noqorbu lura għan-normalita, l-ikel ser ikun jista' jittieħed fil-każin. Għal donazzjoni ta’ €13 biss, apparti l-pizza ser jingħata wkoll soft drink u deżerta. Dakinhar ser ikollna wkoll offerta li ma’ 3 pizez, tingħata Pizza Margherita b’xejn. Pizez ser ikollna: BBQ ChickenCapriciosaPepperoniMargheritaTan-Nar… Continue reading Pizza Night mid-Dilettanti tan-Nar

Attivitajiet, Aħbarijiet

Grill Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar il-Ġimgħa 28 ta' Jannar, il-Kummissjoni Żgħażagħ ser torganizza għal darb’oħra Grill Delivery Night. F’din l-attività, ser ikun hemm għażla ta’ burgers, nuggets, hotdog jew inkella mozzarella sticks minn fejn wieħed jista’ jagħżel. Wieħed jista’ jsib il-menu dettaljat iktar ‘l isfel. Inwegħdukom li l-miżuri u l-prekawzjonijiet kollha dejjem qed jittieħdu u ser ikomplu jittieħdu! Wieħed jista’… Continue reading Grill Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet

The Nativity – Wirja ta’ Presepji

Għal darb'oħra f'dawn iż-żminijiet tal-Milied, is-soċjetà ser ittella' esebizzjoni ta' presepji ta’ kull għamla u xorta, bl-isem ta' 'The Nativity'. Din il-wirja ser tibda minn nhar it-Tnejn 13 ta' Diċembru u tkompli sal-Ħadd 2 ta' Jannar. Ħinijiet tal-Ftuħ Mit-Tnejn sas-Sibtmis-6.00 p.m. sat-8.30 p.m. Ħdud u Festimill-10.00 a.m. sa’ 12.00 p.m.umis-6.00 p.m. sad-9.00 p.m. Poster -… Continue reading The Nativity – Wirja ta’ Presepji

Attivitajiet

Ħelu tal-Milied Homemade

Hekk kif proprju illum dħalna fix-xahar ta’ Diċembru, għal żmien il-Milied il-Kummissjoni Żgħażagħ ser tkun qed tagħmel – Ħelu tal-Milied Homemade! Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal diversi ħlewwiet tal-Milied kif hawn imniżżel hawn taħt: Cake Pops (€1)Mince Pies (Pakkett ta’ 6 – €3)Cookies (Pakkett ta’ 8 – €2.50)Christmas Logs (€8)Coconut Balls (Pakkett ta’ 10… Continue reading Ħelu tal-Milied Homemade