Attivitajiet

Ħelu tal-Milied Homemade

Inizjattiva oħra mill-Kummissjoni Żgħażagħ hekk kif deħlin fix-xahar ta' Diċembru - Ħelu tal-Milied Homemade!  Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal diversi ħlewwiet tal-Milied kif hawn imniżżel hawn taħt: Muffin (€1)Cake Pops (€1)Mince Pies (Pakkett ta' 6 - €3)Cookies (Pakkett ta' 8 - €2.50)Christmas Logs (€8)Coconut Balls (Pakkett ta' 10 - €2)Pakkett tal-Milied jinkludi… Continue reading Ħelu tal-Milied Homemade

Aħbarijiet

Djarju 2021

Il-Kummissjoni Żgħażagħ ser toħroġ djarji bl-arma tas-soċjetà għas-sena li ġejja għal donazzjoni ta' €8. Kull min hu interessat, jista' jgħamel l-ordni tiegħu billi jkellem lil Carlos Barbara fuq 79981936 jew lil xi membru ieħor taż-żgħażagħ, sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 27 ta' Novembru. Poster - Jeremy Bellia

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata Delivery mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar is-Sibt 21 ta' Novembru, ser tiġi organizzata fenkata miż-żgħażagħ tas-soċjetà, fejn l-ikel kollu ser jiġi mqassam by delivery fid-djar, skond il-miżuri mposti mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-sitwazzjoni preżenti. Min jixtieq, ser ikun hemm ukoll tiġieġ flokk fenek. Għal donazzjoni ta' €15, ser jitqassmu wkoll deżerta u soft drink. Ser ikun hemm ukoll għażla ta' Burger… Continue reading Fenkata Delivery mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Maskri bl-Arma tas-Soċjetà

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed terġa' tiftaħ l-ordnijiet għall-maskri bl-arma tas-soċjetà. Din id-darba ser ikun hemm 2 tipi, waħda bl-arma tas-soċjetà bajda (€5 donazzjoni) u oħra bl-arma tas-soċjetà bil-kulur oriġinali tagħha (€6 donazzjoni). Kull min jixtieq waħda, jħalli l-order tiegħu ma' Carlos Barbara fuq 79981936 jew ma' xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ.

Attivitajiet, Aħbarijiet

FIFA 21 – Online Playstation Tournament

Għal darb'oħra, il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganizza FIFA playstation tournament, din id-darba onlajn sabiex nibqgħu konformi mal-miżuri u d-direttivi moħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa. It-tournament ser ikun imqassam fuq jumejn, nhar is-Sibt u l-Ħadd 14 u 15 ta' Novembru. Id-dħul ta' dan it-tournament huwa ta' €10 donazzjoni. Ir-rebbieħ jirbaħ €150 u tat-tieni post jieħu d-donazzjoni lura. Min huwa… Continue reading FIFA 21 – Online Playstation Tournament

Aħbarijiet

Għadam tal-Lewż Homemade

Inizjattiva mill-Kummissjoni Żgħażagħ għax-xahar ta' Novembru – Għadam tal-Lewż Homemade! Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal dawn l-għadam sa mhux aktar tard mit-Tnejn 26 t' Ottubru, għal donazzjoni ta' €2-il waħda. Għall-ordnijiet tistgħu tkellmu direttament lil Jeremy Bellia fuq 79000389, jew inkella lil xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Poster - Jeremy Bellia

Aħbarijiet

Kummissjoni Żgħażagħ 2020-2021

Il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-soċjetà, qed terġa ssejjaħ aktar żgħażagħ biex jingħaqdu ma' din il-kummissjoni għal iktar ħidma flimkien. Għaldaqstant, kull min huwa membru tas-soċjetà u interessat li jissieħeb maż-Żgħażagħ Vittorjani, jista' japplika hawnhekk sa mhux aktar tard minn bħal-lum ġimgħa, is-Sibt 10 t' Ottubru, 2020.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Pizza Night Delivery mid-Dilettanti tan-Nar

Id-Dilettanti tan-Nar tas-soċjetà tagħna, nhar il-Ġimgħa 16 t’ Ottubru, ser jorganizzaw Pizza Night Delivery mill-Każin Vittorja. Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, ser inkunu qed noffru l-ikel bid-delivery jew inkella bħala take-away mill-każin stess. Għal donazzjoni ta’ €13 biss, apparti l-pizza ser jingħata wkoll soft drink u deżerta. Dakinhar ser ikollna wkoll offerta li ma' 3 pizez, tingħata Pizza… Continue reading Pizza Night Delivery mid-Dilettanti tan-Nar

Aħbarijiet, Festa 2020

Grazzi!

F'isem il-President l-Onor. Dr. Michael Farrugia u l-Kumitat Ċentrali nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom għall-festa ta' din is-sena. Għalkemm festa b'differenza,wieħed ma jistax ma japprezzax lil kull min għamel ħiltu sabiex ikollna festa xierqa ad unur Marija Bambina. Grazzi lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-Festa Virtwali. Għamilna dak kollu possibli… Continue reading Grazzi!

Aħbarijiet, Festa 2020

Jum il-Festa, il-Festa tal-Vittorja!

F'isem il-President tas-soċjetà l-Onor. Ministru t-Tabib Michael Farrugia u l-Kumitat Ċentrali, nawguraw lis-soċji tas-soċjetà u lill-partitarji tal-Banda Vittorja kif ukoll lin-Naxxarin kollha, il-Festa t-Tajba! Kif kulħadd jaf, minħabba s-sitwazzjoni tal-pajjiż rigward il-pandemija tal-COVID-19, din is-sena ma stajnhiex niċċelebraw il-festa bl-istess mod tas-snin preċedenti. Minkejja dan, xorta waħda l-membri attivi tal-każin raw kif għamlu biex ifakkru… Continue reading Jum il-Festa, il-Festa tal-Vittorja!