Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2020

Festa Virtwali 2020

Wara ħafna qtigħ il-qalb dwar il-festa ta' din is-sena, xorta ħsibna biex inwasslulkom dak kollu li nistgħu sabiex niċċelebraw festa kif jixraq lil Ommna Marija Bambina. Wara ħafna sigħat twal ta' ħidma u preparamenti ser inkunu qegħdin inwasslulkom l-isbaħ mumenti mill-passat, tagħrif dwar l-istorja tal-każin u tan-Naxxar, marċi brijużi mill-arkivju tas-Soċjetà, kif ukoll l-isbaħ mumenti… Continue reading Festa Virtwali 2020

Attivitajiet, Aħbarijiet

Majjalata b’Serata ta’ Makjetti mid-Dilettanti tan-Nar

Nhar is-Sibt, 1 t’ Awwissu, ser issir attività oħra, din id-darba b’risq il-ħidma tad-dilettanti tan-nar fi ħdan is-soċjetà tagħna. Dakinhar, sħabna tan-nar ser ikunu qed jorganizzaw majjalata ġewwa l-bitħa tal-Oratorju mit-8.00 p.m. ‘il quddiem. L-ikla tinkludi appetizers, starter, platt bil-majjal u l-patata l-forn u deżerta – kollox għal-donazzjoni ta’ €15. Min irid, ser ikun hemm għażla ta’… Continue reading Majjalata b’Serata ta’ Makjetti mid-Dilettanti tan-Nar

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tirringrazzja mill-qalb, lil kull min ilbieraħ attenda għal-Fenkata li saret fi Triq Santa Luċija quddiem is-sede tas-soċjetà – attività li għal darb’oħra kienet ta’ suċċess. Nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna talli attività wara attività, tkomplu tgħinuna bil-preżenza tagħkom. Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tieħu din l-opportunità ukoll biex terġa’ turi l-apprezzament tagħha lejn il-Kumitat Ċentrali u… Continue reading Fenkata Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Seduta Ġenerali 2020

Wara li ġiet pospostha minħabba l-imxijja tal-COVID-19, is-Seduta Ġenerali ta' din is-sena ser issir nhar l-Erbgħa l-1 ta' Lulju fis-7.00 p.m. fis-Sala 8 ta’ Settembru. Jekk ma jkunx hemm quorum, is-seduta tibda kwarta wara, bil-membri prezenti. Aġenda Diskors ta’ ftuħ mill-PresidentQari ta’ MinutiRapport Amministrattiv u DiskussjoniRapport Finanzjarju u DiskussjoniFtehim tal-Festa, Korrispondenzi u DiskussjoniMozzjonijietGħeluq mill-President Apparti… Continue reading Seduta Ġenerali 2020

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Hekk kif bdew jitneħħew diversi restrizzjonijiet mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-sitwazzjoni tal-imxijja COVID-19 tidher li qedha taħt kontroll, il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-soċjetà ser torganizza fenkata quddiem il-każin, nhar il-Ġimgħa 3 ta' Lulju mit-8.00 p.m. 'il quddiem. Għal min jixtieq, ser ikun hemm ukoll għażla ta' tiġieġ minflokk fenek. Apparti l-platt ewlieni, ser inqassmu diversi appetizers… Continue reading Fenkata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Is-soltu bħal-lum, il-Banda Vittorja tkun qed tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tan-Naxxar, billi takkumpanja b'daqq ta' marċi funebri, il-vara ta' Ġuda - waħda mill-aħħar u l-aħjar xogħolijiet tal-Mastru Wistin Camilleri. Din is-sena iżda, dan ma jistax iseħħ minħabba s-sitwazzjoni preżenti relatata mal-coronavirus COVID-19. Għaldaqstant iktar tard wara nofsinhar bejn il-5.15 p.m. u s-7.15 p.m., ser… Continue reading Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Aħbarijiet

Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Din l-għodwa tat-28 ta’ Marzu, mqanqla mill-għadab inviżibbli li bħalissa jiċċirkondana, taħbat proprju l-għaxar sena anniversarju mill-mewt tal-mibki kompożitur Naxxari Ġużeppi Fenech. Figura li kull min għandu għal qalbu l-kultura mużikali Naxxarija ma jistax ħlief li japprezza ħidmietu u jiftakar fih b’ammirazzjoni. Joseph Fenech twieled nhar il-21 ta’ Ottubru, 1917 minn Benedetto Fenech u Giovanna,… Continue reading Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Aħbarijiet

Id-Dilettanti tan-Nar jieħdu sehem fil-Festival tan-Nar tal-Art

Nhar is-Sibt 25 t' April, sħabna d-dilettanti tan-nar ser ikunu qed jieħdu sehem fl-14-il edizzjoni tal-Festival tal-Logħob tan-Nar tal-Art, li jsir ta' kull sena fuq il-Fosos tal-Furjana. Nittamaw li dakinhar narawkom fuq il-Fosos ħalli flimkien ngħatu l-appoġġ u s-sapport tagħna lid-dilettanti tan-nar tas-soċjetà tagħna!

Attivitajiet

Ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganizza ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm, nhar il-Ħadd 5 t' April 2020. Dakinhar, ser inkunu qed inżuru diversi knejjes u wirjiet relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa, kif ukoll ser nassistu għall-purċissjoni tal-Katidral. Nitilqu min-Naxxar għas-7.30 a.m. minn fejn il-Kunsill Lokali u għal ħabta ta' nofsinhar ser ikollna ikla kompluta ġewwa l-Odyssey Restaurant. Il-prezzijiet imsemmija jinkludu… Continue reading Ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm

Aħbarijiet

Figolli Homemade

Inizjattiva oħra mill-Kummissjoni Żgħażagħ għal dawn iż-żminijiet tal-Għid il-Kbir - Figolli Homemade! Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal figolli kemm kbar u kemm żgħar sal-aħħar ta' dan ix-xahar, għad-donazzjoni ta' €7 u €4 rispettivament. Għall-ordnijiet tistgħu tkellmu direttament lil Sarah Agius fuq 99282476, jew inkella lil xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Poster -… Continue reading Figolli Homemade