Attivitajiet

7 Visti

Għal sen’ oħra l-Kummissjoni Banda ser terġa’ torganiżża il-‘Private’ tas- Seba’  Visti madwar Malta. Bħal ta’ kull sena din l-attività teħodna f’postijiet sbieħ madwar il-Parroċċi ta’ Malta. Din is-sena se inżuru L-Isla, Raħal Ġdid, Ir-Rabat u l-Imdina, Il-Mosta u N-Naxxar. Kull min jixtieq jingħaqad magħna jista’ jagħmel dan billi jkellem lill Omar Tonna: 99172172, Ayrton… Continue reading 7 Visti

Attivitajiet

Seduta Ġenerali 2019

10.00am: Tibda l-Laqgha Ġenerali bid-Diskors tal-President. 11.15am: Tintemm il-Laqgħa Ġenerali bil-ħatra tal-kumitat il-Ġdid. Il-Membri fil-Kumitat: President: L-Onor. Micheal Farrugia Segretarju: Daniel Farrugia Kaxxier: John Muscat Membri: John Paul Muscat, Anthony Muscat, Ayrton Azzopardi, Bruce Cortis, Kurt Grech, Olvin Attard, Matthew Camilleri, Mark Azzopardi, Daniel Vella, u Silvano Azzopardi Filwaqt li nifirħu lit-tliet membri ġodda, nixtiequ… Continue reading Seduta Ġenerali 2019

Attivitajiet

Ġurnata Għawdex għal Ħadd il-Palm

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganiżża ġurnata għawdex għal Ħadd il-Palm, fejn se inżuru diversi wirjiet, knejjes u il-purċissjoni ġewwa l-Qala. Tluq tal-private minn fejn il-Kunsill Lokali tan-Naxxar fis-7.30am. F'nofsinhar imorru nieklu ġewwa l-Odyssey: L-ewwel platt: Soppa jew Spaghetti Bolognese It-Tieni Platt: Hut jew Tiġieġ jew Majjal Deżerta u Luminata Tista tibukkjaw minn għand xi membru tal-Kummissjoni… Continue reading Ġurnata Għawdex għal Ħadd il-Palm

Attivitajiet

Tqassim tar-Rigali

Għal sena oħra l-Kummissjoni Żgħażagħ ser terġa torganiżża t-Tqassim tar-Rigali min 'Father Christmas', kemm lit-tfal, kemm liż-żgħażagħ, kif ukoll, u għaliex le, lill-maħbub/a tiegħek, biex b'hekk tnissel tbissima lil dawk li huma għal qalbek. Il-ġbir tar-rigali ser isir il-Ħamis 13 ta' Diċembru u s-Sibt 15 ta’ Diċembru mil-5.00pm 'il quddiem u l-Ħadd, 16 ta’ Diċembru… Continue reading Tqassim tar-Rigali

Attivitajiet

Lejla Tradizzjonali

Tinaghta bidu ghal Lejla Tradizzjonali li issa hadet post fil-Kalendarju tas-Socjeta. Kif kien mistenni bhal ta kull sena attendew bi hgarhom il-partitarji u hbieb tas-Socejta. Nistghu nghidu li se tkunu lejla numeruza bil-fuq minn 300 persuna. Grazzi tas-Support

Attivitajiet, Festa 2018

Festa 2018 Kick-OFF

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganiżża 'Gathering' għal partitarji kollha tas-Soċjeta bl-isem ta' 'Festa Kick-OFF'. Qed nistiednu lil kull partitarju biex fis-seba u nofs nintaqaw kollha il-pjazza biex nassistu għal ħruġ ta' Marija Bambina min-Niċċa fejn inħeġġukom biex tattendu bil-flokkijiet tal-festa. Wara nintaqaw kollha ġewwa il-bar tas-Soċjeta biex ingawdu il-bidu tal-Festa 2018 flimkien bis-sehem ta' DJ Bonu,… Continue reading Festa 2018 Kick-OFF

Festa 2018, Merchandise

Brieret għal Festa 2018

F'għeluq l-għoxrin sena mit-twaqqif tal- kummissjoni żgħażagħ, din is-sena ħarġet għal bejgħ żewġ tipi ta' brieret. Kull min irrid jikseb waħda minn dawn il-brieret għandu javiċina wieħed mil-membri ta' din il-Kummissjoni. Dawn il-brieret se jkunu fuq bażi ta' 'First Come First Served'. Kull berritta tista' tiġi merfugħa għal donazzjoni ta €8. Poster: Karl Borg