Attivitajiet

Tqassim tar-Rigali

Għal sena oħra l-Kummissjoni Żgħażagħ ser terġa torganiżża t-Tqassim tar-Rigali min 'Father Christmas', kemm lit-tfal, kemm liż-żgħażagħ, kif ukoll, u għaliex le, lill-maħbub/a tiegħek, biex b'hekk tnissel tbissima lil dawk li huma għal qalbek. Il-ġbir tar-rigali ser isir il-Ħamis 13 ta' Diċembru u s-Sibt 15 ta’ Diċembru mil-5.00pm 'il quddiem u l-Ħadd, 16 ta’ Diċembru… Continue reading Tqassim tar-Rigali

Attivitajiet

Lejla Tradizzjonali

Tinaghta bidu ghal Lejla Tradizzjonali li issa hadet post fil-Kalendarju tas-Socjeta. Kif kien mistenni bhal ta kull sena attendew bi hgarhom il-partitarji u hbieb tas-Socejta. Nistghu nghidu li se tkunu lejla numeruza bil-fuq minn 300 persuna. Grazzi tas-Support

Attivitajiet, Festa 2018

Festa 2018 Kick-OFF

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganiżża 'Gathering' għal partitarji kollha tas-Soċjeta bl-isem ta' 'Festa Kick-OFF'. Qed nistiednu lil kull partitarju biex fis-seba u nofs nintaqaw kollha il-pjazza biex nassistu għal ħruġ ta' Marija Bambina min-Niċċa fejn inħeġġukom biex tattendu bil-flokkijiet tal-festa. Wara nintaqaw kollha ġewwa il-bar tas-Soċjeta biex ingawdu il-bidu tal-Festa 2018 flimkien bis-sehem ta' DJ Bonu,… Continue reading Festa 2018 Kick-OFF

Festa 2018, Merchandise

Brieret għal Festa 2018

F'għeluq l-għoxrin sena mit-twaqqif tal- kummissjoni żgħażagħ, din is-sena ħarġet għal bejgħ żewġ tipi ta' brieret. Kull min irrid jikseb waħda minn dawn il-brieret għandu javiċina wieħed mil-membri ta' din il-Kummissjoni. Dawn il-brieret se jkunu fuq bażi ta' 'First Come First Served'. Kull berritta tista' tiġi merfugħa għal donazzjoni ta €8. Poster: Karl Borg

Festa 2018

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Hekk kif il-festa reġgħet magħna, bħal kull sena għalina iż- żgħażagħ Naxxarin se jkun hemm quddies nhar it-2 ta’ Settembru fil-11:00 ta filgħodu ġewwa l-knisja Arċipretali tan-Naxxar. Fl-istess ħin ta kull sena il- Kummissjoni Żgħażagħ, ser tkun qed tiġbor kull tip ta’ bottijiet preservattivi w ikel għal nies anqas ixurtjati. Grazzi tal għajnuna tagħkhom bil-quddiem.… Continue reading Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Attivitajiet

Pre-Feast Gathering

Hekk kif ikun ghad fadal biss xahrejn ghal festa ta Marija Bambina, il-Kummissjoni Zghazagh qed torganizza Gathering ghal membri kollha tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Ghal dan il-Gathering, il-membri tal-Kummissjoni Zghazagh qed jheggu lil kull min ser jattendi biex jintlibsu flokkijiet homor tal-kazin sabiex b'hekk nibdew nidhlu fl-atmosfera tal-festa. Waqt din l-attivita, ser… Continue reading Pre-Feast Gathering

Attivitajiet

BBQ Fi Triq Santa Lucija

Il-Kummissjoni Żgħażagħ għal darboħra se torganiżża BBQ fi Triq Santa Luċija nhar l-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju. Prezz ta 15-il Euro għall-Adulti li jinkludi Apitizers - Majjal/Cuberol/Tigieg - Deżrta u għat-tfal prezz ta' 8 Euro li jinkludi Apitizers - Burgers - Deżerta.   Għal iktar informazzjoni u booking tista' taviċina wieħed mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ.