Festa 2018, Merchandise

Brieret għal Festa 2018

F'għeluq l-għoxrin sena mit-twaqqif tal- kummissjoni żgħażagħ, din is-sena ħarġet għal bejgħ żewġ tipi ta' brieret. Kull min irrid jikseb waħda minn dawn il-brieret għandu javiċina wieħed mil-membri ta' din il-Kummissjoni. Dawn il-brieret se jkunu fuq bażi ta' 'First Come First Served'. Kull berritta tista' tiġi merfugħa għal donazzjoni ta €8. Poster: Karl Borg

Festa 2018

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Hekk kif il-festa reġgħet magħna, bħal kull sena għalina iż- żgħażagħ Naxxarin se jkun hemm quddies nhar it-2 ta’ Settembru fil-11:00 ta filgħodu ġewwa l-knisja Arċipretali tan-Naxxar. Fl-istess ħin ta kull sena il- Kummissjoni Żgħażagħ, ser tkun qed tiġbor kull tip ta’ bottijiet preservattivi w ikel għal nies anqas ixurtjati. Grazzi tal għajnuna tagħkhom.  … Continue reading Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Attivitajiet

Pre-Feast Gathering

Hekk kif ikun ghad fadal biss xahrejn ghal festa ta Marija Bambina, il-Kummissjoni Zghazagh qed torganizza Gathering ghal membri kollha tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Ghal dan il-Gathering, il-membri tal-Kummissjoni Zghazagh qed jheggu lil kull min ser jattendi biex jintlibsu flokkijiet homor tal-kazin sabiex b'hekk nibdew nidhlu fl-atmosfera tal-festa. Waqt din l-attivita, ser… Continue reading Pre-Feast Gathering

Attivitajiet

BBQ Fi Triq Santa Lucija

Il-Kummissjoni Żgħażagħ għal darboħra se torganiżża BBQ fi Triq Santa Luċija nhar l-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju. Prezz ta 15-il Euro għall-Adulti li jinkludi Apitizers - Majjal/Cuberol/Tigieg - Deżrta u għat-tfal prezz ta' 8 Euro li jinkludi Apitizers - Burgers - Deżerta.   Għal iktar informazzjoni u booking tista' taviċina wieħed mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ.  

Attivitajiet

Archery Target + Combat

Ghall-ewwel darba l-Kummissjoni Zghazagh Vittorjani se torganizza attivita Archery Target + Combat. Wara is-success tal-Laser Tag din il-Kummissjoni raht li torganizza attivita ohra b'differenza barra mil-premisi tas-socjeta. Din l-Attivita jistaw jidhlu minn Zghazagh sa Adulti, fejn din l-Attivita tibda bl-Archery Target u wara ikun emm Archery Combat (Team kontra Team) Din l-Attivita se issir nhar… Continue reading Archery Target + Combat

Attivitajiet

Fifa18 PlayStation Tournament

Ghal Darbohra il-Kummissjoni Zghazagh ser torganizza Fifa 18 Playstation 4 Tournament, gewwa il-bar tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Id-Data se tkun il-Hadd 6 ta Mejju 2018 u jibda mil-10.00am il-quddiem. Kull min hu interessat ikellem lil Karl Borg fuq 77239712. L-Organizzaturi jixtiequ li kull partecipant igib il-‘joystick’ personali tieghu. Poster: Karl Borg

Attivitajiet

Wine & Pizza

Hekk kif kwazi għadda xhar mil-festa, l-kummissjoni Żgħażagħ ghat-tieni sena konsekuttiva se terga torganizza Wine & Pizza biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu il-kontribut bis-sħieħ lejn il-festa 2018. L-ikla ser issir il-Ġimgħa, 20 ta' Ottubru u l-prezz huwa ta 10 -il Ewro u il-booking jista jsir mingħand il-membri tal-kummissjoni stess. Għazla ta’ Pizza: Capricciosa Funghi Pepperoni  … Continue reading Wine & Pizza