Attivitajiet

Archery Target + Combat

Ghall-ewwel darba l-Kummissjoni Zghazagh Vittorjani se torganizza attivita Archery Target + Combat. Wara is-success tal-Laser Tag din il-Kummissjoni raht li torganizza attivita ohra b'differenza barra mil-premisi tas-socjeta. Din l-Attivita jistaw jidhlu minn Zghazagh sa Adulti, fejn din l-Attivita tibda bl-Archery Target u wara ikun emm Archery Combat (Team kontra Team) Din l-Attivita se issir nhar… Continue reading Archery Target + Combat

Attivitajiet

Fifa18 PlayStation Tournament

Ghal Darbohra il-Kummissjoni Zghazagh ser torganizza Fifa 18 Playstation 4 Tournament, gewwa il-bar tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Id-Data se tkun il-Hadd 6 ta Mejju 2018 u jibda mil-10.00am il-quddiem. Kull min hu interessat ikellem lil Karl Borg fuq 77239712. L-Organizzaturi jixtiequ li kull partecipant igib il-‘joystick’ personali tieghu. Poster: Karl Borg

Attivitajiet

Wine & Pizza

Hekk kif kwazi għadda xhar mil-festa, l-kummissjoni Żgħażagħ ghat-tieni sena konsekuttiva se terga torganizza Wine & Pizza biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu il-kontribut bis-sħieħ lejn il-festa 2018. L-ikla ser issir il-Ġimgħa, 20 ta' Ottubru u l-prezz huwa ta 10 -il Ewro u il-booking jista jsir mingħand il-membri tal-kummissjoni stess. Għazla ta’ Pizza: Capricciosa Funghi Pepperoni  … Continue reading Wine & Pizza

Attivitajiet, Festa 2017

Festa Tfal 2017

Għat-tieni sena konsekuttiva ser tiġi organizzata il-Festa Tfal. Is-sena li għaddiet kien hemm aktar minn 80 tifel u tifla li għamlet din l-ewwel edizzjoni waħda ta' suċċess L-attività ser issir il-Ġimgħa, 1 ta' Settembru u tikonsissti minn Purcissjoni fil-5:15pm mil-kappella ta' Santa Luċija sal-Każin bis-sehem tal-Banda Vittorja. Wara, għal ħabta tas-6:45, it-tfal ikollhom festin b’divertiment,… Continue reading Festa Tfal 2017

Attivitajiet

Majjalata

Shabna d-Dilettanti tan-nar ghal darbohra se jorganizzaw Majjalata fil-parking ta' L-Oatorju nhar is-Sibt 12 ta Awwissu. Il-Prezz ta' din l-attivita se tkun 15 euro. Tistaw tibukjaw il-Post taghkhom ma xi wiehed min dawn id-dilettanti. Poster: Karl Borg

Attivitajiet

BBQ Fi Triq Santa Lucija

Il-Kummissjoni Zghazagh se torganizza BBQ fi Triq Santa Lucija nhar l-gimgha 21 ta' Lulju. Ikel ghal kbar se jkun hemm Majjal jew Cuberoll jew Tigieg u ghat tfal se jkun emm burgers. Prezz Adulti 15 euros Tfal 8 euros Booking ma wiehed mill-membri tal-Kummissjoni Zghazagh.

Attivitajiet

7 Visti

Għal-sen’ oħra l-kumitat ser jerġa jorganizza il-‘Private’ tas- 7  Visti madwar Malta. Bħal ta kull sena din l-attivita tiħodni f’postijiet sbieħ madwar il-paroċċi ta’ Malta. Kul min jixtieq jingħaqad magħna jista jagħmel dan billi ikellem lis-Sur Bruce Cortis fuq 99803897 Poster: Karl Borg .

Attivitajiet

Ikla Maltija mid-Dilettanti tan-Nar.

Sħabna id-dilettanti tan-Nar ser jorganniżaw ikla nhar il-Gimgħa, 21 ta' April, fil-bottegin tas-Socjeta’. L-ikel ser ikun maqsum hekk: L-ewwel Platt: Għażla bejn Timpana jew Lasagna It-Tieni Platt: Għażla ta ikel tradizzjonali Malti. Prezz ta' 15 Euro Bookings mingħand il-membri dilettanti tan-nar. Poster: Karl Borg

Attivitajiet

Mother’s Day Buffet Dinner

Il-Kummissjoni Zgħazagħ se torganiżża 'Buffet Dinner' għal Jum l-Omm. Din l-attivita se tkun qed issir ġewwa il-Canifor Hotel nhar is-Sibt 6 ta' Mejju. Il-Prezzijiet huma ta' 25 Euro għal Adulti u 10 Euros għat tfal bejn il-ħames snin u ħdax-il sena li jinkludi ukoll ix-xorb. Min jixtieq jibukja għal dan il-Buffet jista jagħmel dan billi… Continue reading Mother’s Day Buffet Dinner

Attivitajiet

Fifa 17 Playstation Tournament.

Il-Kummissjoni Zghazagh ser torganizza Fifa 17 Playstation 4 Tournament, gewwa il-bar tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Id-Data se tkun il-Gimgha 31 ta' Marzu u jibda mil-10.00am il-quddiem. Kull min hu interessat ikellem lil Karl Borg fuq 99239712 jew Matthew Briffa fuq 79250846. L-Organizzaturi jixtiequ li kull partecipant igib il-'joystick' personali tieghu. Poster: Karl… Continue reading Fifa 17 Playstation Tournament.