30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Classics at the Museum: ġenna ta’ mużika

Il-bieraħ il-banda tagħna eżegwit wieħed mill-aktar kunċert impenjattivi min meta ġiet imwaqqfa. Taħt id-drezzjoni tad-direttur mużikali tagħha Rorderick Buġeja, il-banda tgħat eżekuzzjoni impekkabbli. L-udjenza preżenti kollha kellhom kliem ta tifħir għal mod ta kif dan il-kunċert itellgħa u għal mużika mill-aqwa li indaqqet. Is-sopran Francesca Aquilina, saħħret lill udjenza hekk kif is-sala mill-isbaħ tal Gran… Continue reading Classics at the Museum: ġenna ta’ mużika

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Classics at the Museum: l-aħħar preparamenti …

Dalgħodu bdew l-aħħar preparamenti għal programm mużikali "Classics at the Museum" li ser issir fil-Grand Salon Hall tal-mużew tal-Arkeoloġija il-Belt Valletta. Il-kunċert mużikali ser issir għada fis-7:30pm. Ma fadalx aktar biljetti għal dan il-kunċert

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ikla Braġjoli miż-Żgħażagħ

Ikla Braġjoli bħala parti min fundraising għax xogħol kbir li jgħamlu iż-żgħażagħ fis-soċjeta. Nhar is-Sibt 30 ta' Marzu għal Donazzjoni ta €15 Bookings mil membri tal kummissjoni żgħażagħ jew ċemplu lill-Daniel Farrugia fuq 99290987.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Seduta Ġenerali u Nominazzjonijiet għal-Kumitat 2019-2021

Is-Seduta Ġenerali sejra ssir nhar il-Ħadd 24 ta’ Marzu, 2019 fl-10.00 ta’ filgħodu. Jekk ma jkunx hemm quorum, is-seduta tibda kwarta wara, bil-membri preżenti. AĠENDA Diskors mill-President Qari ta’ Minuti Rapport Amministrattiv u diskussjoni Rapport Finanzjarju u diskussjoni Ħatra tal-Membri tal-Kumitat Mozzjonijiet Għeluq mill-President Nominazzjonijiet għall-karigi għall-Kumitat jibqgħu jiġu milqugħa sa nhar il-Ħadd, 17 ta’… Continue reading Seduta Ġenerali u Nominazzjonijiet għal-Kumitat 2019-2021

Attivitajiet

L-aħħar tislima lill-Joe Attard

Illum is-soċjetà tagħna tghat l-aħħar tislima lill Joe Attard waqt il-korteo funebri. Joe mgħaruf bħala l-ġermaniż tilef ħajtu b'mod traġiku wara inċident tan-nar viċin il-kamra tan-nar tal-Għaqda Mużikali De Rohan banda San Guzepp ta' Haz Żebbuġ.

Attivitajiet

Pizza Night

Id-dilettanti tan-nar qedin jorganizzaw Pizza Night nhar il-Ġimgħa, 22 ta' Frar għal donazzjoni ta €12. Għażla bejn Chicken & Bacon , Capriccosa, Funghi u Pepperoni. Ghal booking cemplu lill- John Paul Micallef (a.k. il-feles) fuq 79294616

Attivitajiet, Aħbarijiet

Inawgurrazzjoni tal wirja Via Pulchritudins

Il-Wirja tant mistenniha Via Pulchritudins ġiet inawgurata l-bieraħ mil-Onorevoli Ministru Owen Bonnici flimkien mal president tas-soċjeta l-Onorevoli Ministru Michael Farrugia. Waqt din l-attivita' ipreżentata mis-Sur Daniel Vella, ammont sabiħ ta viżitaturi, kellhom l-okkażżjoni li jaraw f'altar dettal ix-xogħol artistiku tal-artist Adonai Camilleri Cauchi u l-familjari tiegħu. Nistiednu lill kull min hu dilettant tal-arti u tal-festi Maltin… Continue reading Inawgurrazzjoni tal wirja Via Pulchritudins

Attivitajiet, Aħbarijiet

Żewġ Proġetti Edukattivi jiġu aċċetati

Hekk kif għal bidu tas-sena kien ġie ikonfermat li s-soċjeta' tagħna ser tibenefika fuq żewġ proġetti mill-aġenzija żgħażagħ, lejn il--bidu ta din il-ġimgħa ġie iprpeżentat u iffirmat il-kuntratt għal dawn iż-żewġ proġetti.

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Classics at the Museum

Il-Banda Vittorja ser itellgħa program mużikali b'uħud mill-aktar mużika impenjattiva nhar is-Sibt 9ta' Marzu ġewwa il-Mużew tal-Arkeoloġija ġewwa il-Balt Kapitali Valletta. F'dan il-program, kif jixhed ismu, ser jindaqqu siltiet minn diversi kompożituri kbar bħal Ravel, Dvorak, Profokiev u l-mibki Professur Joseph Vella. Flimkien mal-Banda Vittorja, ser tingħaqad is-Sopran żagħżugħa Francesca Aquilina, li studjat ġewwa ir-Royal… Continue reading Classics at the Museum