Aħbarijiet

Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2019

Is-soċjetà tawgura kull suċċess liż-żewġ protagonisti li ser ikunu qegħdin jieħdu sehem fil-konkors tal-lejla. Il-kantanta Kacey Azzopardi ser tkun qed tkanta il-kanzunetta "Jonqsok biss il-kliem" bi kliem ta Rita Pace u mużika ta Augusto Cardinali . L-għalliem tal-flute u teorija Andrea Cassar huwa il-kittieb tad-diska, "Kull Deni Ħudu B'Gid". Is-soċjetà hija kburija bikhom!

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Classics at the Museum: ġenna ta’ mużika

Il-bieraħ il-banda tagħna eżegwit wieħed mill-aktar kunċert impenjattivi min meta ġiet imwaqqfa. Taħt id-drezzjoni tad-direttur mużikali tagħha Rorderick Buġeja, il-banda tgħat eżekuzzjoni impekkabbli. L-udjenza preżenti kollha kellhom kliem ta tifħir għal mod ta kif dan il-kunċert itellgħa u għal mużika mill-aqwa li indaqqet. Is-sopran Francesca Aquilina, saħħret lill udjenza hekk kif is-sala mill-isbaħ tal Gran… Continue reading Classics at the Museum: ġenna ta’ mużika

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Classics at the Museum: l-aħħar preparamenti …

Dalgħodu bdew l-aħħar preparamenti għal programm mużikali "Classics at the Museum" li ser issir fil-Grand Salon Hall tal-mużew tal-Arkeoloġija il-Belt Valletta. Il-kunċert mużikali ser issir għada fis-7:30pm. Ma fadalx aktar biljetti għal dan il-kunċert

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ikla Braġjoli miż-Żgħażagħ

Ikla Braġjoli bħala parti min fundraising għax xogħol kbir li jgħamlu iż-żgħażagħ fis-soċjeta. Nhar is-Sibt 30 ta' Marzu għal Donazzjoni ta €15 Bookings mil membri tal kummissjoni żgħażagħ jew ċemplu lill-Daniel Farrugia fuq 99290987.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Seduta Ġenerali u Nominazzjonijiet għal-Kumitat 2019-2021

Is-Seduta Ġenerali sejra ssir nhar il-Ħadd 24 ta’ Marzu, 2019 fl-10.00 ta’ filgħodu. Jekk ma jkunx hemm quorum, is-seduta tibda kwarta wara, bil-membri preżenti. AĠENDA Diskors mill-President Qari ta’ Minuti Rapport Amministrattiv u diskussjoni Rapport Finanzjarju u diskussjoni Ħatra tal-Membri tal-Kumitat Mozzjonijiet Għeluq mill-President Nominazzjonijiet għall-karigi għall-Kumitat jibqgħu jiġu milqugħa sa nhar il-Ħadd, 17 ta’… Continue reading Seduta Ġenerali u Nominazzjonijiet għal-Kumitat 2019-2021

Attivitajiet

L-aħħar tislima lill-Joe Attard

Illum is-soċjetà tagħna tghat l-aħħar tislima lill Joe Attard waqt il-korteo funebri. Joe mgħaruf bħala l-ġermaniż tilef ħajtu b'mod traġiku wara inċident tan-nar viċin il-kamra tan-nar tal-Għaqda Mużikali De Rohan banda San Guzepp ta' Haz Żebbuġ.