Ritratti u Posters Progett 2017: Aktar Taħriġ Professjonali u Attrajenti

 

Site tal-iSkola –gvsom.bandavittorjanaxxar.org

Site tal-Band Clubs 4 Youths: bandclubs4youths.org

Facebook page tal-Band Clubs 4 Youths:  https://www.facebook.com/bandclubs4youths/