B’ sobgha Kbira

Hekk kif dalghodu qomna ghal- ahbar tal- mewt tal- Vici Parraku taghna, Dun Matthew. Avolja mhux Naxxari, Dun Matthew kien mahbub ferm minn Naxxarin ghal- imhabba u dedikazzjoni li kellhu ghal parrucani. Niftakru lil Dun Matthew bhala id-direttur tal kor tat-tfal Marija Bambina kif ukoll kien jiehu hsieb il-formazzjoni tal-abbatini. Dun Matthew serva ukoll bhala direttur spiritwali tas-Socjeta Muzikali Peace tan-Naxxar.

20140319-123655.jpg

Dun Matthew kien ukoll Kanonku fil- knisja ta’ San Pawl Appostlu gewwa il-Belt Valletta.

Il-quddiesa presente catavere ser issir ghada il- Hamis, fit-3:30.

Ghatih o Mulej,
il- Mistrieh ta dejjem.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top