B’ Sobgha Kbira

B’ Sobgha u dieqa kbira inhabbru l-mewt ta’ Salvu Abela, li mar jiltaqgha mal- Halieq illum, is-Sibt, 4 ta’ Jannar, 2014.

Salvu, maghruf ahjar bhala Salvu tal- crane, kien wiehed mil-akbar benefatturi manwali Naxxarin. Mhux biss kien joffri is-servizz tieghu b’maestrija kbira b’ xejn lil kull ghaqda fil- gimgha tal- festa, imma kien jaghmel dan tul is-sena kollha, l’ aqwa li jara lill ghaziz Naxxar tieghu dejjem jikber u jisbieh.

Il-president, kumitat, membri u segwagi tas-socjeta, isselimlek Salvu u tirringrazjak ta dak kollhu li ghamilt ghas-socjeta taghna u ghan-Naxxar kollhu.

Ghatih Mulej il- Mistrieh ta’ dejjem,
Id-dawl ta’ dejjem jidi fuqek,
Strieh fis-sliem,
Amen!

Aktar dettalji dwar il-funeral ta’ Salvu, jinghataw aktar il- quddiem.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top