B’Sobgha Kbira!

Is-Socjeta ghada kif tilfet wiehed mill-anzjani taghha imma zaghzugh fil-qalb. Guzeppi Farrugia li originarjemnt mil-Hamrun u devot kbir tal-festa ta San Gejtanu, kulhadd jiftakru ihabrek fis-socjeta taghna fejn anke jekk ghal ftit zmien kien ukoll membru tal-kumitat. Guzeppi tant kien ihabrek li ghadda din in-namra kbira lejn is-socjeta taghna lit-tfal u neputijiet fejn fost ohrajn insemhu lit-tifel Pawlu u in-neputi Jason bhala membri tal-kumitat u anke tal-kummissjoni banda kif ukoll bhala bandisti.Alavolja m ghadhomx membri tal kumitati tas-socjeta dejjem ikumu min ta quddiem biex jghatu l ghajnuna taghhom.

image

Niftakru sew kif meta fiz-zmien tal-milied il-banda zaret id-dar tal-anzjani li hu kien jiresedi fiha, hu kien emozjonat hafna u rajnih ukoll jisfen mad-daqq tal-banda!

Il-President, Dr. Michael Farrugia flimkien mal-kumitat u is-sotto kumitat jixtiequ jghaddu il-kondoljanzi lill familjari ta Guzeppi.

Ghatih o Mulej
Il-mistrieh ta’ dejjem

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top