B’Sobgha Kbira

Bhal donnhu Jannar huwa ix-xahar tan-niket fis-Socjeta taghna fejn ghal darba ohra serqilna membru anzjan fis-socjeta taghna. Carmel Cortis, mgharuf ahjar bhala Nenu, kien membru attiv fejn sa ftit snin ilu kien serva ghal zmien twil bhala membru tal-kumitat. Nenu ma kienx biss ihobb lis-socjeta taghna imma kien akkanit u demmhu ibaqbaq ghal dak kollhu l huwa Naxxari, namra li ta ukoll lit tfal tieghu Johann u Charles li aparti il-hidma kontinwa lejn is-socjeta insibu lill Johann bi prominenza f’dak li ghandhu x’jaqsam fin-nar mid-dilettanti tas-Socjeta taghna. Huwa b’niket kbir l ftit hin ilu thabbret il-mewt ta Nenu. Zgur li Nenu ha jibqa imfakkar bhala wiehed mil-personaggi helwin gor rahal taghna. 

Dettalji tal-ahhar tislima ta Nenu ghada ma hargitx imma ha nkunu qed nghatu id-dettalji min fuq dan is-sit ukoll. 

Il-President, l-Ono. Dr. Michael Farugia flimkien mal-kumitat, is-sotto kumitat u l-membri tad-dillettanti tan-nar tas-socjeta jixtiequ juru is-sobghat taghhom lill familjari ta Nenu Cortis f’dan iz-zmien difficli,
Ghatih O Mulej,

Il-Mistrieh Ta’ Dejjem.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top