B’sobgha Kbira ghat-telfa ta’ membru anzjan tas-socjeta!

Elija Muscat, ftit tal-hin ilu mar jiltaqgha mal-hallieq hekk kif kien ikonfortat mil-familja tieghu. Elija, li jigi missier l-ahwa Anthony u John Muscat, zewg pilastri tas-socjeta u membru tal-kumitat centrali u in-nannu ta’ bandist tal-banda, kien membru attiv u kif jien jaghmel hafna xoghol volontarju mhux fis-socjeta taghna imma anke fil-parrocca taghna li tant kien jghozz b’imhabba u b’fedelta. Elija, kien delettant ferm tal-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira fejn sa ftit snin ilu kien jiehu sehem f’din il-purcissjoni.

Il-President, flimkien mal-kumitat centrali u Kummissjonijiet li jhadnuh, jixtiequ joffru il-kondoljanzi lill-familjari tieghu.

Ghatih o Mulej

Il-mistrieh ta’ Dejjem!

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top