B’sobgha kbira inhabbru il-mewt tas-Sur George Bianchi

Nhar il-Gimgha,19ta’ Lulju, thabret il-mewt tas-Sur George Bianchi.

George li kien imwieled gewwa Hal-Qormi, kien sinonimu mal-baned maltin kemm bhala bandist (bl’euphonium) kif ukoll bhala awtur tal-lirika ta bosta marci u innijiet, fosthom l’ ghaziz mahbub l’ Innu Marcia “Vittoria”, li flimkien mal-muzika tal-ex surmast taghna, Mro. John E. Borg zewqu dan l’ innu lis-socjeta taghna ija tant kburija bih.

Il- president flimkien mal-kumitat  u sotto kumitati tas- socjeta, jixtiequ juru is-sobgha tahhom  f’dan il-mument difficli lil familja Bianchi .

Ghatih o Mulej il-mistrieh ta’ dejjem.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top