B’sobgha kbira…

B’ sobgha kbira inhabbru l- mewt tas- sur John Bugeja, missier is-Surmast Direttur tas-socjeta, Roderick Bugeja.

Il-President, kumitat u kummisjonijiet tas- socjeta, membri u ammiraturi tas-socjeta’, jixtiequ iwasslu il-kondoljanzi lil-familja Bugeja, ghat-telfa ghaziza li garbu.

Il-Funeral ser issir ghada, it-Tlieta 2 ta’ April, fit 8:30am gejja il-knisja parrokjali ta’ San Sebastjan, Hal- Qormi.

Ghatih Mulej il – Mistrieh ta’ Dejjem
Id- dawl ta dejjem jiddi fuqu,
Jistrieh fis- sliem
AMEN

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top