Aħbarijiet

Preżentazzjoni lill-Puttinu

Hekk kif nhar it-Tnejn li għadda l-Kummissjoni Żgħażagħ ippreżentaw is-somma ta €700 lill-Kumitat Ċentrali, illum Stephanie Micallef mill-Kummissjoni Żgħażagħ flimkien mal-membru tal-Kumitat Kurt Grechippreżentaw l-istess somma miġbura lill-Angele Cuschieri f'isem Puttinu Cares. Grazzi lill kul min ta' l-flus f'din il-ġabra u proset liż-żgħażagħ tagħna ta' dan il-ħsieb u ġest tant nobbli.  

Aħbarijiet

B’Sobgħa Kbira iħallina Nenu Mula

Ftit tal-ħin ilu tħabbret il-mewt ta' Carmel Mula  magħruf aħjar bħala Nenu. Nenu twieled fit-23 ta’ Awwissu 1939, minn Ċensu Mula u Ċensa Muscat, it-tnejn min-Naxxar. Huwa kien tifel waħdu u qatta tfulitu f’numru 31, fi Triq Santa Luċija, li dak iż-żmien kienet triq mimlija attività. Fl-1955 huwa qagħad għall-eżami u daħal bħala apprendist id-dockyard… Continue reading B’Sobgħa Kbira iħallina Nenu Mula

Aħbarijiet

Wiċċ ġdid lis-sit eletroniku tas-soċjeta

Ftit tal-ħin ilu, is-sit eletroniku tas-soċjeta' inbiddel u issa għandha forma aktar moderna u aktar aċċesibli. Nistiednukhom biex tiċċekjawa u tħallu il-kummenti tagħkhom fuq il-"Guestbook".

Attivitajiet, Aħbarijiet

Id-Dilettanti tan-Nar fil-Ground Fireworks Festival

Id-Dilettanti tan-nar ser jerġgħu jikompetu  fil-kompetezzjoni nazzjoanli tan-Nar tal-art hekk kif ic-Champions tal-2013, ser jieħdu sehem fit-12 - il edizzjoni tal Malta MechanisedGround Fireworks Festivalli ser issir is-Sibt, 14 ta' April ġewwa l-Fosos il-Furjana. Aktar dettalji dwar dan l-avveniment fil-ġranet li ġejjien.  

Attivitajiet, Aħbarijiet

The Easter Monday Concert – Il-fuq minn €650 miġbura għal-Puttinu

Is-sala "8 ta' Settembru" illejla kienet mimlija daqs bajda bil-genituri u segwaċi tal-banda hekk kif l-istudenti tal-iskola tal-mużika George Vella tellgħu l-Easter Monday Concert taħt id-direzzjoni tal-assistent Surmast Direttur Christine Dimech b'akkumpanjant ta Lara Scerri.Kienet serata speċjali ħafna għal istudenti tagħna hekk kif wrew il-kapaċitajiet tagħhom fuq l-istrumenti favurit tagħhom.Kienet ukoll serata speċjali fejn il-kummissjoni… Continue reading The Easter Monday Concert – Il-fuq minn €650 miġbura għal-Puttinu

Aħbarijiet

Il-Banda tirbaħ fond ieħor

Għas-seba' sena konseguttiva il-banda tagħna ġiet mgħotija fond mil-Agenzija Żgħażagħ u l- Għaqda Każini tal-Banda, hekk kif għal darb'oħra is-soċjeta ħarġet bi proġett innovattiv ieħor għal ġid ta l-istess banda. Il-Proġett "Banda On Tour" ġie mogħthi il-massimu tal-fondi. Aktar informazzjoni dwar dan il-proġett ser toħroġ fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjien.

Aħbarijiet

Telfa kbira ghal Muzika Maltija!

Illejla harget ahbar ferm kerha li l-Professur Joseph Vella hallinha kiesah u biered. Profs. Vella huwa kompozitur Ghawdxi ta fama mondjali b'muzika romantika u mill-isbah. Il-banda taghna kellha l-unur li iddoqq diversi siltiet mil-pinna tieghu tul iz-zmien. Is-Surmast dirretur, Il-Kumitat, Kummissjonijiet, l-iSkola tal-Muzika George Vella, bandisti u allievi isellmu l-memoeja tieghu u jaghtu il-kondoljanzi xierqa… Continue reading Telfa kbira ghal Muzika Maltija!