Aħbarijiet

Terġa’ tintrama l-faċċata għall-Ġimgħa Mqaddsa

Illum, nhar l-Erbgħa tat-Tniebri, reġgħet intramat il-faċċata unika u mill-isbaħ li s-soċjetà tippossedi għal dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa. Din hija t-tieni darba li din il-faċċata qed tintrama, wara li ġiet imżanżna proprju s-sena l-oħra. Ta' min isemmi li dan l-armar ġie kkummissjonat mill-Kummissjoni Żgħażagħ u sar b'reqqa kbira mis-Sur John Muscat bl-għajnuna ta' voluntiera oħra.… Continue reading Terġa’ tintrama l-faċċata għall-Ġimgħa Mqaddsa

Attivitajiet, Aħbarijiet

Yeshua – Fid-dell tal-ħarsa tiegħu

Għat-tielet sena konsekuttiva, f'dawn il-jiem sagri tal-Ġimgħa Mqaddsa, għaddejja esebizzjoni artistika u kontemplattiva mill-artist Naxxari Jennings Falzon. Bħal kull sena din il-wirja qed tittella' fis-Sala “Toni Catania” ġewwa is-sede tas-soċjetà, fejn din is-sena qed iġġib l-isem ta' "Yeshua - Fid-dell tal-ħarsa tiegħu". Din l-esebizzjoni nfetħet propju nhar il-Ħamis 11 ta' April bis-sehem tal-Banda Vittorja fejn… Continue reading Yeshua – Fid-dell tal-ħarsa tiegħu

Attivitajiet, Aħbarijiet

Purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri

Hekk kif sar waqt il-purċissjoni ta' Ġesù Redentur, is-soċjetà tagħna kienet ippreżentata minn numru sabiħ ta' membri mill-kumitati kollha tagħha waqt il-purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ġabra għall-Puttinu Cares

Ta' kull sena fi żmien il-festi tal-Għid, il-Kummissjoni Żgħażagħ tieħu ħsieb li tkun ta' għajnuna għal dawk in-nies l-iktar fil-bżonn. Wara li nġabru ammont t'ordnijiet u bdew jitqassmu l-figolli b'risq l-Għaqda Missjunarja Karibu Malta, issa jmiss li bħal kull sena din il-kummissjoni tgħin lil Puttinu Cares. Filfatt il-kunċert ta' marċi funebri tal-lejla ser ikun qed… Continue reading Ġabra għall-Puttinu Cares

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Aħbarijiet

Kumitat Eżekuttiv 2019-2021

Fl-ewwel seduta li saret wara l-aħħar seduta ġenerali, is-segretarju il-ġdid is-sur Daniel Farrugia f'isem il-president tas-soċjeta' ġew maqsuma l-irwoli għal kull membru tal-kumitat. Il-kumitat, li huwa wieħed mill-aktar żagħżugħ li qatt kellhu f'dawn l-aħħar għoxrin sena, kif ukoll l-ewwel wieħed li jara 4 bandisti tal-post fih, kif ukoll, sitt membri li kienu jokkupaw kariga fil-kummissjoni… Continue reading Kumitat Eżekuttiv 2019-2021

Attivitajiet, Aħbarijiet

Yeshua – Ftuħ tal-Wirja u Kunċert ta marċi Funebri

Kunċert ta' marċi funebri nhar il-Ħamis 11 ta' April, ġewwa s-sala tas-Socjeta' li jibda fis-7.30pm taħt id-direzzjoni tas-surmast Mro. Roderick Bugeja, bi preżentazjoni ta' Tonio Vella. Riflessjonijiet marbuta ma' dan iż-żmien mill- Wisq Rev. Arċ. Dun David Gauci. Dan il-kunċert ikun segwit min ftuħ ta' wirja artistika mill-artist Naxxari Jennings Falzon.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Figoli għal-missjoni

Il-kummissjoni żgħażagħ ser ikunu qegħdin jieħdu ordnijiet ta figolli kbar (€7) u żgħar (€4) b'risq l-Għaqda Missjunarja Karibu! Malta. Il-figolla tista' tkun miksija jew biċ-ċikkulata jew bl- icing sugar. Huwa żmien ferm sabiħ biex ngħinu Lill din l-kummissjoni tgħejn lil minn huwa aktar fil-bżonn! Għal ordnijiet ċemplu lill- Stephanie fuq 77020993.