Attivitajiet, Aħbarijiet

Laħam taż-Żiemel Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar is-Sibt 20 ta’ Marzu, ser tiġi organizzata Laħam taż-Żiemel Delivery Night miż-żgħażagħ tas-soċjetà, fejn l-ikel kollu ser jiġi mqassam by delivery fid-djar, skond il-miżuri mposti mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-sitwazzjoni preżenti. Min jixtieq, ser ikun hemm ukoll tiġieġ minflok żiemel. Għal donazzjoni ta’ €15, ser jitqassmu wkoll deżerta u soft drink. Ser ikun hemm ukoll għażla ta’ Burger għal donazzjoni… Continue reading Laħam taż-Żiemel Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Call for Expression of Interest

Type of Work: Demolition, Excavation, Construction and Finishing Works. Works according to: PA/01783/20 Closing Date: Tuesday 9th February 2021 Description: Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar is looking for interested turnkey contractors to construct a basement level at the band club and a multi-purpose hall on the second floor of the same band club.… Continue reading Call for Expression of Interest

Attivitajiet, Aħbarijiet

Grill Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar is-Sibt 30 ta' Jannar, il-Kummissjoni Żgħażagħ ser torganizza l-ewwel attività tagħha għal din is-sena - Grill Delivery Night. F'din l-attività, ser ikun hemm għażla ta' burgers, nuggets jew hotdog minn fejn wieħed jista' jagħżel. Wieħed jista' jsib il-menu iktar 'l isfel. Inwegħdukom li l-miżuri u l-prekawzjonijiet kollha dejjem qed jittieħdu u ser ikomplu jittieħdu,… Continue reading Grill Delivery Night mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Inħarsu ‘l quddiem!

Is-sena 2020 kienet sena differenti u straordinarja għal kulħadd. Ma stajniex niltaqgħu għal attivitajiet soċjali, ma stajniex nagħmlu l-festa kif imdorrijin nagħmluha s-soltu. Minkejja kollox, xorta kienet sena impenjattiva fejn rajna kif dawwarna din is-sena f’opportunità. Il-Banda u l-Iskola tal-mużika baqgħu għaddejjin b’mod differenti, il-lezzjonijiet saru onlajn. Baqgħet tasal ġewwa djarna kemm fil-festa ta’ Marija… Continue reading Inħarsu ‘l quddiem!

Aħbarijiet

F’Għeluq it-Tmenin sena mit-twelid tal-Kav. Paul Camilleri Cauchi

Miktub minn Mark Mangani Hekk kif dħalna fix-xahar festiv ta’ Diċembru, kulħadd ftit jew wisq jibda jħejji sabiex jiċċelebra l-ferħ kbir li jġib miegħu dan ix-xahar, b’mod speċjali din is-sena li hija waħda partikolari għall-umanità. Biss il-bidu ta’ dan ix-xahar ifakkarna wkoll f’Milied ieħor li jeħodna lura tmien deċenji, għaliex jaħbat proprju għeluq it-tmenin sena… Continue reading F’Għeluq it-Tmenin sena mit-twelid tal-Kav. Paul Camilleri Cauchi

Attivitajiet, Aħbarijiet

Pizza Night Delivery mid-Dilettanti tan-Nar

Id-Dilettanti tan-Nar tas-soċjetà tagħna, nhar is-Sibt 19 ta' Diċembru, ser jorganizzaw Pizza Night Delivery mill-Każin Vittorja. Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, ser inkunu qed noffru l-ikel bid-delivery biss mis-7.00 p.m. 'il quddiem. Għal donazzjoni ta’ €13 biss, apparti l-pizza ser jingħata wkoll soft drink u deżerta. Bħad-darba l-oħra, ser ikollna wkoll offerta li ma’ 3 pizez, tingħata Pizza Margherita b’xejn. Pizez ser ikollna: BBQ… Continue reading Pizza Night Delivery mid-Dilettanti tan-Nar

Aħbarijiet

Djarju 2021

Il-Kummissjoni Żgħażagħ ser toħroġ djarji bl-arma tas-soċjetà għas-sena li ġejja għal donazzjoni ta' €8. Kull min hu interessat, jista' jgħamel l-ordni tiegħu billi jkellem lil Carlos Barbara fuq 79981936 jew lil xi membru ieħor taż-żgħażagħ, sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 27 ta' Novembru. Poster - Jeremy Bellia

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata Delivery mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar is-Sibt 21 ta' Novembru, ser tiġi organizzata fenkata miż-żgħażagħ tas-soċjetà, fejn l-ikel kollu ser jiġi mqassam by delivery fid-djar, skond il-miżuri mposti mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-sitwazzjoni preżenti. Min jixtieq, ser ikun hemm ukoll tiġieġ flokk fenek. Għal donazzjoni ta' €15, ser jitqassmu wkoll deżerta u soft drink. Ser ikun hemm ukoll għażla ta' Burger… Continue reading Fenkata Delivery mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Maskri bl-Arma tas-Soċjetà

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed terġa' tiftaħ l-ordnijiet għall-maskri bl-arma tas-soċjetà. Din id-darba ser ikun hemm 2 tipi, waħda bl-arma tas-soċjetà bajda (€5 donazzjoni) u oħra bl-arma tas-soċjetà bil-kulur oriġinali tagħha (€6 donazzjoni). Kull min jixtieq waħda, jħalli l-order tiegħu ma' Carlos Barbara fuq 79981936 jew ma' xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ.

Attivitajiet, Aħbarijiet

FIFA 21 – Online Playstation Tournament

Għal darb'oħra, il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganizza FIFA playstation tournament, din id-darba onlajn sabiex nibqgħu konformi mal-miżuri u d-direttivi moħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa. It-tournament ser ikun imqassam fuq jumejn, nhar is-Sibt u l-Ħadd 14 u 15 ta' Novembru. Id-dħul ta' dan it-tournament huwa ta' €10 donazzjoni. Ir-rebbieħ jirbaħ €150 u tat-tieni post jieħu d-donazzjoni lura. Min huwa… Continue reading FIFA 21 – Online Playstation Tournament