Attivitajiet, Aħbarijiet

Kors fl-immudellar ta’ presepju artistiku

Wara s-suċċess li nkiseb is-sena l-oħra bil-kors fuq ix-xenografija teatrali, din is-sena ser isir kors fuq għaxar ġimgħat għal addoloxenti bejn 10 u 16-il sena fuq l-immudellar ta' presepju artistiku, mill-artist Naxxari Jennings Falzon. Jennings Falzon huwa rebbieħ ta' diversi premijiet artistiċi fuq livell nazzjonali u dan l-kors ser jgħin biex propju nħeġġu aktar żgħażagħ… Continue reading Kors fl-immudellar ta’ presepju artistiku

Aħbarijiet

Kummissjoni Żgħażagħ 2019-2020

Il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-soċjetà, qed terġa ssejjaħ aktar żgħażagħ biex jingħaqdu ma' din il-kummissjoni għal iktar ħidma flimkien. Għaldaqstant, kull min huwa membru tas-soċjetà u interessat li jissieħeb maż-Żgħażagħ Vittorjani, jista' japplika hawnhekk sa mhux aktar tard mit-Tnejn, 30 ta' Settembru 2019.

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Aħbarijiet, Festa 2019

Il-Faċċata Artistika tal-Każin – L-10 Anniversarju!

Illum il-każin ġie imlibbes il-libsa artistika tiegħu. Libsa, li għalkemm qed nfakkru l-10 anniversarju minn meta żżanżnet, tibqa’ dejjem fuq fomm kulħadd għar-rikezzi artistiċi li hija mogħnija bihom. L-isbaħ ħaġa li tgħamlilna wisq kburin, hija li mhux biss iddisinjaha u iffinalizaha l-artist ta’ l-akbar ħila Adonai Camilleri Cauchi, iżda wkoll għax ġiet maħduma u mwettqa… Continue reading Il-Faċċata Artistika tal-Każin – L-10 Anniversarju!

Aħbarijiet, Festa 2019

Ftit tagħrif dwar id-dinjità ta’ Knisja Kolleġġjata

Hekk kif ilkoll ninsabu ferħanin ferm bl-aħbar tal-unur kbir li bih il-Parroċċa għażiża tagħna ġiet elevata għad-dinjità ta’ Kolleġġjata nhar l-Erbgħa, 28 t’Awwissu, 2019 fl-okkażjoni tal-Ħruġ tal-Istatwa ta’ Marija Bamina min-Niċċa, ta’ min wieħed jifhem eżatt il-proċess kif ukoll xi jfisser dan it-titlu prestiġjuż. Ritratt ta' John Magro ta' Images Photo Studio, in-Naxxar meħud 10… Continue reading Ftit tagħrif dwar id-dinjità ta’ Knisja Kolleġġjata

Aħbarijiet

Avviż – Kera tal-Bottegin tal-Każin

Il-Kumitat Ċentrali tas-soċjetà iħabbar li ser ikun qed jilqa' l-applikazzjonijiet għall-Kera tal-Bottegin. Għaldaqstant, dawk kollha li huma interessati huma ġentilment mitluba sabiex jiġbru l-applikazzjoni mill-bottegin tal-każin jew mingħand xi membru tal-kumitat minn nhar il-Ġimgħa 16 t' Awwissu, 2019. Il-Kumitat ser ikun qed jilqa' l-applikazzjonijiet minn nhar is-Sibt 17 t' Awwissu, 2019 sal-Ħadd 15 ta' Settembru,… Continue reading Avviż – Kera tal-Bottegin tal-Każin

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2019

Marċ taż-Żgħażagħ – 4 ta’ Settembru

Għal dawn l-aħħar snin, il-jum tal-Ewwel Tridu sar sinonimu maż-Żgħażagħ Vittorjani. Dan għaliex f'dan il-jum naraw il-frott tax-xogħol li tgħamel il-Kummissjoni Żgħażagħ matul is-sena. L-ewwel ikollna marċ fejn sena wara sena il-briju ta' dan dejjem qed jiżdied, umbagħad wara bl-għajnuna tad-dilettanti tan-nar, isir il-'Victory - PyroMusical Show'. Dakinhar, il-Banda Vittorja tibda l-marċ minn quddiem is-sede… Continue reading Marċ taż-Żgħażagħ – 4 ta’ Settembru

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2019

Kunċert Vokali u Strumentali – 2 ta’ Settembru

Nhar it-Tnejn, 2 ta' Settembru, il-Banda Vittorja taħt id-direzzjoni tas- Surmast Direttur Roderick Bugeja, ser tkun qiegħda ttella' il-wieħed u għoxrin edizzjoni tal-kunċert vokali u strumentali fl-okkażjoni tal-festa titulari u nazzjonali ta' Marija Bambina. Kien proprju nhar id-19 ta’ Settembru tas-sena 1998 li sar l-ewwel programm mużikali minn din il-banda żagħżugħa fl-okkażjoni tal-festa. Dik is-sena… Continue reading Kunċert Vokali u Strumentali – 2 ta’ Settembru