Attivitajiet, Aħbarijiet

Majjalata b’Serata ta’ Makjetti mid-Dilettanti tan-Nar

Nhar is-Sibt, 1 t’ Awwissu, ser issir attività oħra, din id-darba b’risq il-ħidma tad-dilettanti tan-nar fi ħdan is-soċjetà tagħna. Dakinhar, sħabna tan-nar ser ikunu qed jorganizzaw majjalata ġewwa l-bitħa tal-Oratorju mit-8.00 p.m. ‘il quddiem. L-ikla tinkludi appetizers, starter, platt bil-majjal u l-patata l-forn u deżerta – kollox għal-donazzjoni ta’ €15. Min irid, ser ikun hemm għażla ta’… Continue reading Majjalata b’Serata ta’ Makjetti mid-Dilettanti tan-Nar

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tirringrazzja mill-qalb, lil kull min ilbieraħ attenda għal-Fenkata li saret fi Triq Santa Luċija quddiem is-sede tas-soċjetà – attività li għal darb’oħra kienet ta’ suċċess. Nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna talli attività wara attività, tkomplu tgħinuna bil-preżenza tagħkom. Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tieħu din l-opportunità ukoll biex terġa’ turi l-apprezzament tagħha lejn il-Kumitat Ċentrali u… Continue reading Fenkata Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Seduta Ġenerali 2020

Wara li ġiet pospostha minħabba l-imxijja tal-COVID-19, is-Seduta Ġenerali ta' din is-sena ser issir nhar l-Erbgħa l-1 ta' Lulju fis-7.00 p.m. fis-Sala 8 ta’ Settembru. Jekk ma jkunx hemm quorum, is-seduta tibda kwarta wara, bil-membri prezenti. Aġenda Diskors ta’ ftuħ mill-PresidentQari ta’ MinutiRapport Amministrattiv u DiskussjoniRapport Finanzjarju u DiskussjoniFtehim tal-Festa, Korrispondenzi u DiskussjoniMozzjonijietGħeluq mill-President Apparti… Continue reading Seduta Ġenerali 2020

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fenkata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Hekk kif bdew jitneħħew diversi restrizzjonijiet mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-sitwazzjoni tal-imxijja COVID-19 tidher li qedha taħt kontroll, il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-soċjetà ser torganizza fenkata quddiem il-każin, nhar il-Ġimgħa 3 ta' Lulju mit-8.00 p.m. 'il quddiem. Għal min jixtieq, ser ikun hemm ukoll għażla ta' tiġieġ minflokk fenek. Apparti l-platt ewlieni, ser inqassmu diversi appetizers… Continue reading Fenkata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Aħbarijiet

Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Is-soltu bħal-lum, il-Banda Vittorja tkun qed tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tan-Naxxar, billi takkumpanja b'daqq ta' marċi funebri, il-vara ta' Ġuda - waħda mill-aħħar u l-aħjar xogħolijiet tal-Mastru Wistin Camilleri. Din is-sena iżda, dan ma jistax iseħħ minħabba s-sitwazzjoni preżenti relatata mal-coronavirus COVID-19. Għaldaqstant iktar tard wara nofsinhar bejn il-5.15 p.m. u s-7.15 p.m., ser… Continue reading Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Aħbarijiet

Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Din l-għodwa tat-28 ta’ Marzu, mqanqla mill-għadab inviżibbli li bħalissa jiċċirkondana, taħbat proprju l-għaxar sena anniversarju mill-mewt tal-mibki kompożitur Naxxari Ġużeppi Fenech. Figura li kull min għandu għal qalbu l-kultura mużikali Naxxarija ma jistax ħlief li japprezza ħidmietu u jiftakar fih b’ammirazzjoni. Joseph Fenech twieled nhar il-21 ta’ Ottubru, 1917 minn Benedetto Fenech u Giovanna,… Continue reading Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Aħbarijiet

Id-Dilettanti tan-Nar jieħdu sehem fil-Festival tan-Nar tal-Art

Nhar is-Sibt 25 t' April, sħabna d-dilettanti tan-nar ser ikunu qed jieħdu sehem fl-14-il edizzjoni tal-Festival tal-Logħob tan-Nar tal-Art, li jsir ta' kull sena fuq il-Fosos tal-Furjana. Nittamaw li dakinhar narawkom fuq il-Fosos ħalli flimkien ngħatu l-appoġġ u s-sapport tagħna lid-dilettanti tan-nar tas-soċjetà tagħna!

Aħbarijiet

Figolli Homemade

Inizjattiva oħra mill-Kummissjoni Żgħażagħ għal dawn iż-żminijiet tal-Għid il-Kbir - Figolli Homemade! Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal figolli kemm kbar u kemm żgħar sal-aħħar ta' dan ix-xahar, għad-donazzjoni ta' €7 u €4 rispettivament. Għall-ordnijiet tistgħu tkellmu direttament lil Sarah Agius fuq 99282476, jew inkella lil xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Poster -… Continue reading Figolli Homemade

Aħbarijiet

Hoodies mid-Dilettanti Tan-Nar

Fil-ġimgħat li ġejjin, ser ikunu qed jinħarġu Hoodies ġodda minn sħabna d-dilettanti tan-nar. Filfatt, bħal għada ġimgħa wara s-Seduta Ġenerali, ser ikun hemm hoodies sample għal min jixtieq jipprovahom. Dawn il-hoodies ser jitqassmu għal donazzjoni ta' €20. Kull min jixtieq jordna wieħed, jista' jkellem lil xi ħadd minn tan-nar.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Dodgeball mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attività oħra organizzata miż-żgħażagħ tas-soċjetà tagħna - logħba Dodgeball nhar il-Ħadd 29 ta' Marzu fid-9:30 a.m., fid-DB Sports Centre, Mosta. Inħeġġukom tingħaqdu magħna għal sagħtejn ta' logħob flimkien. Min ikun imħajjar, jista' jkellem lil Ayrton Azzopardi fuq 79953696 jew inkella lil xi membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ.