Attivitajiet

Aġġornamenti Diretti: Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2019

Għal sena oħra f'jum il-Ġimgħa l-Kbira, l-Banda Vittorja qed terġa' tati s-sehem tagħha f'dan il-jum solenni. Il-banda ser tkun qed takkumpanja l-funzjoni tal-purċissjoni billi ddoqq għadd ta' marċi funebri madwar it-toroq tan-Naxxar. Il-banda tkun qed timxi quddiem il-vara ta' Ġuda, waħda mill-aħħar u l-aħjar xogħolijiet tal-Mastru Wistin Camilleri. Komplu segwu dan l-artiklu matul il-ħin, għall-aġġornamenti… Continue reading Aġġornamenti Diretti: Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2019

Attivitajiet

Is-7 Visti f’nhar Ħamis ix-Xirka

Għal sena oħra, numru sabiħ ta' membri tas-soċjeta' nġabru biex flimkien qed nżuru għadd ta' knejjes madwar Malta. Fl-aħħar ser titqassam qagħqa tal-Appostli lil kull min ingħaqad magħna. Din kienet ġentilment mogħtieha mingħand il-kunsillier Naxxari Marlon Brincat.

Attivitajiet

Ġurnata Għawdex mal-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tirringrazzja lil kull min Ilbieraħ, f'nhar Ħadd il-Palm, ingħaqad magħha għal ġurnata ġewwa Għawdex. Kien ammont ferm sabiħ ta' membri tas-soċjetà li erħila lejn il-gżira tat-tlett għoljien, fejn hemmhekk żorna għadd ta' wirjiet, esebezzjonijiet, knejjes u anke purċissjonijiet li huma sinonimi ma' dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kollox beda fis-7.30 a.m, fejn ltqajna… Continue reading Ġurnata Għawdex mal-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet, Aħbarijiet

Yeshua – Fid-dell tal-ħarsa tiegħu

Għat-tielet sena konsekuttiva, f'dawn il-jiem sagri tal-Ġimgħa Mqaddsa, għaddejja esebizzjoni artistika u kontemplattiva mill-artist Naxxari Jennings Falzon. Bħal kull sena din il-wirja qed tittella' fis-Sala “Toni Catania” ġewwa is-sede tas-soċjetà, fejn din is-sena qed iġġib l-isem ta' "Yeshua - Fid-dell tal-ħarsa tiegħu". Din l-esebizzjoni nfetħet propju nhar il-Ħamis 11 ta' April bis-sehem tal-Banda Vittorja fejn… Continue reading Yeshua – Fid-dell tal-ħarsa tiegħu

Attivitajiet, Aħbarijiet

Purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri

Hekk kif sar waqt il-purċissjoni ta' Ġesù Redentur, is-soċjetà tagħna kienet ippreżentata minn numru sabiħ ta' membri mill-kumitati kollha tagħha waqt il-purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ġabra għall-Puttinu Cares

Ta' kull sena fi żmien il-festi tal-Għid, il-Kummissjoni Żgħażagħ tieħu ħsieb li tkun ta' għajnuna għal dawk in-nies l-iktar fil-bżonn. Wara li nġabru ammont t'ordnijiet u bdew jitqassmu l-figolli b'risq l-Għaqda Missjunarja Karibu Malta, issa jmiss li bħal kull sena din il-kummissjoni tgħin lil Puttinu Cares. Filfatt il-kunċert ta' marċi funebri tal-lejla ser ikun qed… Continue reading Ġabra għall-Puttinu Cares

Attivitajiet, Aħbarijiet

Yeshua – Ftuħ tal-Wirja u Kunċert ta marċi Funebri

Kunċert ta' marċi funebri nhar il-Ħamis 11 ta' April, ġewwa s-sala tas-Socjeta' li jibda fis-7.30pm taħt id-direzzjoni tas-surmast Mro. Roderick Bugeja, bi preżentazjoni ta' Tonio Vella. Riflessjonijiet marbuta ma' dan iż-żmien mill- Wisq Rev. Arċ. Dun David Gauci. Dan il-kunċert ikun segwit min ftuħ ta' wirja artistika mill-artist Naxxari Jennings Falzon.