Attivitajiet, Aħbarijiet

Lejla Maltija fi Triq Santa Luċija

Nhar il-Ġimgħa 31 ta' Mejju, ser issir lejla Maltija ġewwa t-triq ta' Santa Luċija - attività oħra organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ tas-soċjetà tagħna. F'din l-ikla ser ikun hemm għażla ta' Lasagne jew Timpana għall-ewwel platt, wara buffet mimli b'varjetà kbira ta' ikel Malti fosthom qarnit, kirxa, bigilla, ġbejniet u zalzett tal-Malti fost oħrajn, u fl-aħħar deżerta… Continue reading Lejla Maltija fi Triq Santa Luċija

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Iż-Żunżana tiċċelebra Jum l-Omm

Bħalissa jinsab għaddej il-proġett bl-isem ta' "Iż-Żunżana" - proġett li jikkonsisti minn sensiela ta' kunċerti mtella' minn ħames għaqdiet mużikali, flimkien mal-bandisti żgħażagħ tagħhom, b'mod konġunt. Ta' min isemmi li dan il-proġett huwa organizzat mill-għaqda żagħżugħa Band Clubs 4 Youths b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Każini tal-Banda u ffinanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ taħt l-iskema ‘It-taħriġ mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda’.… Continue reading Iż-Żunżana tiċċelebra Jum l-Omm

Attivitajiet, Aħbarijiet

Grazzi mid-Dilettanti tan-Nar

F'isem id-Dilettanti tan-Nar fi ħdan l-Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar, nixtiequ nirringrazzjaw lil President tas-soċjeta', it-Tabib Michael Farrugia u lil dawn il-Kandidati għall-Elezzjoni tal-Kunsill Lokali, għad-donazzjoni ġeneruża tagħhom li ppreżentaw waqt l-ikla tal-lejla: Is-Sur Marlon Brincat (fejn ħallas il-fniek kollha) Is-Sinjura Marica Borg It-Tabib Christopher Deguara Is-Sur Mark Deguara Is-Sur Noel Gatt Fl-aħħar… Continue reading Grazzi mid-Dilettanti tan-Nar

Attivitajiet

Jien, min jien …?

Nhar il-Ġimgħa 24 ta' Mejju fis-7.00 p.m., ser issir laqgħa fis-sala "8 ta' Settembru" bl-isem ta' "Jien, min jien ...?". Din il-laqgħa ser tkun immexxieha mis-Sur Emanuel Catania, membru tal-M.U.S.E.U.M, fejn ser jaqsam kelmtejn ta' riflessjoni fuq il-ħajja. Kulħadd huwa mistieden. Aġenda tal-laqgħa: 7.00 p.m. - 7.10 p.m. | Introduzzjoni7.10 p.m. - 7.45 p.m. |… Continue reading Jien, min jien …?

Attivitajiet

Jum l-Għid 2019

Illum f'nhar il-festa tal-Għid, nixtiequ nirringrazzjaw lir-Rev. Arċipriet Dun David Gauci, lis-sagristan Godwin Gauci u lill-helpers tiegħu, lill-Kumitat tal-Ġimgha Kbira Naxxar, lill-kor Jubilate Deo Choir talli anima ċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja, lis-Sindku AnneMarie Muscat Fenech Adami u lill-kunsilliera tan-Naxxar, lill-pulizija, lis-surmast Roderick Bugeja u lill-bandisti Vittorjani, lill-membri taż-żewġ kumitati tal-każini tal-banda u tal-kummissjonijiet rispettivi tagħhom, u lil… Continue reading Jum l-Għid 2019

Attivitajiet

Hallelujah, Hallelujah

F'isem il-President, il-Kumitat u l-Kummissjonijiet tal-Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, nixtieq nawgura l-Għid it-tajjeb lis-soċji, partitarji, benefatturi, bandisti, allievi u ħbieb tas-soċjeta'. Ritratt: L-istatwa ta' Kristu Rxoxt x'ħin tkantat il-Glorja u ndaqqu l-qniepen, waqt il-funzjoni ta' Sibt il-Għid, ġewwa l-Knisja Arċipretali tan-Naxxar.

Attivitajiet

Aġġornamenti Diretti: Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2019

Għal sena oħra f'jum il-Ġimgħa l-Kbira, l-Banda Vittorja qed terġa' tati s-sehem tagħha f'dan il-jum solenni. Il-banda ser tkun qed takkumpanja l-funzjoni tal-purċissjoni billi ddoqq għadd ta' marċi funebri madwar it-toroq tan-Naxxar. Il-banda tkun qed timxi quddiem il-vara ta' Ġuda, waħda mill-aħħar u l-aħjar xogħolijiet tal-Mastru Wistin Camilleri. Komplu segwu dan l-artiklu matul il-ħin, għall-aġġornamenti… Continue reading Aġġornamenti Diretti: Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2019