30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2019

Quddiesa Solenni – 27 t’ Awwissu

Il-Banda Vittorja ser tkun qed tiftaħ l-impenji tagħha għal festa ta' din is-sena, nhar is-27 t' Awwissu. Il-Banda Vittorja taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Roderick Bugeja, ser tkun qed takkumpanja quddiesa solenni f'għeluq it-30 sena mit-twaqqif tal-Banda, immexxija mill-E.T. Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona fil-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi tan-Naxxar, taħt il-patronċinju tal-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici.… Continue reading Quddiesa Solenni – 27 t’ Awwissu

Attivitajiet

Ir-Raba’ Servizz tal-Banda

Bħalissa l-Banda Vittorja qed tagħti r-raba' servizz tagħha għal dan is-Sajf, fil-festa ta' San Sebastjan Martri ġewwa l-Belt ta' Pinto, Ħal Qormi. F'dan is-servizz, il-Banda assistiet il-ħruġ tal-istatwa ta' San Sebastjan u ser tkun qed takkumpanjaha matul il-purċissjoni.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Riċeviment għall-Kunsilliera, Atleti u Membri mill-Kummissjonijiet tal-Każin

Ilbieraħ il-Ħamis, 11 ta' Lulju, sar riċeviment ġewwa s-sede tas-soċjetà tagħna fejn kienu mistiedna s-Sinjura Sindku Anne Marie Muscat Fenech Adami u l-kunsilliera kollha l-oħra li ġew eletti għal din il-leġislatura. Dan ir-riċeviment sar sabiex il-Kunsill il-ġdid jiltaqa' mal-membri tal-Kumitat Ċentali, kif ukoll ma' dawk tal-Kummissjoni Żgħażagħ u tal-Kummissjoni Banda, u anke ma' uħud mid-Dilettanti… Continue reading Riċeviment għall-Kunsilliera, Atleti u Membri mill-Kummissjonijiet tal-Każin

Attivitajiet, Aħbarijiet

Majjalata b’Serata ta’ Għana b’risq ix-xogħol tad-Dilettanti tan-Nar

Nhar is-Sibt, 3 t' Awwissu, ser issir attività oħra, din id-darba b'risq il-ħidma tad-dilettanti tan-nar fi ħdan is-soċjetà tagħna għall-festa 2019. Dakinhar, sħabna tan-nar ser ikunu qed jorganizzaw majjalata ġewwa l-bitħa tal-Oratorju mit-8.00 p.m. 'il quddiem. L-ikla tinkludi appetizers, starter, platt bil-majjal u l-patata l-forn u deżerta - kollox għal-donazzjoni ta' €15. Min irid, ser… Continue reading Majjalata b’Serata ta’ Għana b’risq ix-xogħol tad-Dilettanti tan-Nar

Attivitajiet, Aħbarijiet

BBQ Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tirringrazzja mill-qalb, lil kull min nhar il-Ġimgħa li għadda attenda għal-BBQ li sar fi Triq Santa Luċija quddiem is-sede tas-soċjetà – attività li għal darb’oħra kienet ta’ suċċess. Nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna talli attività wara attività, tkomplu tgħinuna bil-preżenza tagħkom. Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tieħu din l-opportunità ukoll biex terġa’ turi l-apprezzament tagħha lejn… Continue reading BBQ Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet

It-Tieni Servizz tal-Banda

Bħalissa l-Banda Vittorja qed tagħti t-tieni servizz tagħha għal dan is-Sajf, fil-festa tas-Santissima Trinita' ġewwa l-Marsa. Il-banda bdiet b'marċ quddiem il-knisja, fejn akkumpanjat it-tlugħ tal-istatwa tat-Trinita' Qaddisa fuq il-pedestall.

Attivitajiet, Aħbarijiet

BBQ Fi Triq Santa Luċija

Il-Kummissjoni Żgħażagħ għal darb'oħra ser torganiżża BBQ ġewwa t-triq ta' Santa Luċija, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju. Dan il-BBQ jinkludi fih Appetizers, għażla ta' Majjal, Cuberoll jew Tiġieġ u deżerta fl-aħħar - kollox għal donazzjoni ta' €15. Apparti Appetizers u deżerta, għat-tfal ser ikollna l-Burgers - dan għal donazzjoni ta' €8. Wieħed jista’ jirriżerva post… Continue reading BBQ Fi Triq Santa Luċija