Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Jum il-Festa

Wasal il-jum tant mistenni, jum li ghalih hafna nies jaghtu hinhom, qalbhom u sagrifficji kbar ghalih. Il-jum fejn kull Naxxari ikun ilu min sena ghal ohra jistenna b'herqa kbira. Illum huwa jum il-Vitorja. Kmieni dalghodu iz-zaghzagh bdew jipreparaw ghal marc ta filghodu billi lestew l affarijiet tal briju. 6:30 Titelgha il-bandiera tal-festa 9:26 11:00 Jibda… Continue reading Live update: Jum il-Festa

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Lejliet il-Festa

9:00 Il-banda ghadha kif waslet fil-pjazza u hekk kif bdiet idoqq l innijiet marjani inaqad maghha corteo ta standardi u l-vara xbieha ta Marija Bambina. 10:16 Il corteo flimkien mal.banda u.l istatwa waslu quddiem il kazin 10:20 Titela il-vara fuq il pedestal taghha quddiem 'folla kbira tan-nies

Aħbarijiet, Festa 2013

Malta Record : MIKSUB

Is-Sena 2013 żgur ħa tibqa imsemmiha għal ammont ta' suċċessi li kiseb in-Naxxar. Il-bieraħ quddiem folla eżageratment kbira, id-dilletanti tan-nar tal- għaqda tagħna reġgħu naqqax l' isem tas-soċjeta, din id-darba fuq il-kotba tal- Malta Records, wara li kiseb ir-recors ta l' aktar tapit tan-nar tal-art bl'aktar effetti sinkronizzati. Grazzi mil-ġdid lil dawn in-nies li dejjem… Continue reading Malta Record : MIKSUB

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live Update: Nar tal-art 06/09/2013

05/09/13 - 16:26 Wara il-maltempata li laqtghet il-gzejjer maltin, shabna tan-nar issoktaghu bil- ħidma tagħhom biex għada ikolna spettaklu ieħor tan-nar tal-art. 06/09/13 : 01:35 Jitkompla ix-xoghol ghal-harqa tal-lejla 02:09 04:10 06:18 08:51