Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Program Muzikali

13:00 Wara konsultazjoni bejn is-surmast, kummissjoni banda u l kumitat centrali, gie maqbul li l-program ser issir kif mistenni fil-pjazza ta wara il-knisja ta santa lucija. Ghaldaqstant issa beda jintrema il-palk u dak kollhu li hemm bzonn biex din is-serata tkun success. 15:15 16:30 17:20 19:00 L-ahhar irtoki... 20:15 Kollox lest buex jinghata bidu ghal… Continue reading Live update: Program Muzikali

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Quddiesa taz-Zaghzagh

Il-quddiesa tat 8:30 tal illum kienet xi haga differenti min tas-soltu, kienet quddiesa tal-festa ghaz-zaghzagh tas-socjetajiet tal-banda naxxarin iccelbrata mil arcipriet taghna Dun Evan. Il-knisja kienet mimlija ahmar u blu, li flimkien iccelebrajna quddies li zgur kienet esperjenza sabiha ghal dawk kollha li attendaw; u bidu tal- festa flimkien, li ghalkemm min socjetajiet differenti it-Tnejn… Continue reading Live update: Quddiesa taz-Zaghzagh

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Avviz gdid dwar il-BBQ Tradizzjonali tal-ilejla.

Minhabba il-maltemp, il-BBQ Tradizzjonali tal-festa ser issir gewwa l'oratorju tan-Naxxar. Il-kumitat jixtieq jiringrazzja lil-Arcipriet tal-ghajnuna tieghu biex dan issehh. Mela niltaqghu ilejla mis- 7:30 Il- Quddiem gewwa l' Oratorju tan-Naxxar biex nibdew niccelebraw il-festa bil-Kbir. Grazzi mil- quddiem