Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Program Muzikali

13:00 Wara konsultazjoni bejn is-surmast, kummissjoni banda u l kumitat centrali, gie maqbul li l-program ser issir kif mistenni fil-pjazza ta wara il-knisja ta santa lucija. Ghaldaqstant issa beda jintrema il-palk u dak kollhu li hemm bzonn biex din is-serata tkun success. 15:15 16:30 17:20 19:00 L-ahhar irtoki... 20:15 Kollox lest buex jinghata bidu ghal… Continue reading Live update: Program Muzikali

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Quddiesa taz-Zaghzagh

Il-quddiesa tat 8:30 tal illum kienet xi haga differenti min tas-soltu, kienet quddiesa tal-festa ghaz-zaghzagh tas-socjetajiet tal-banda naxxarin iccelbrata mil arcipriet taghna Dun Evan. Il-knisja kienet mimlija ahmar u blu, li flimkien iccelebrajna quddies li zgur kienet esperjenza sabiha ghal dawk kollha li attendaw; u bidu tal- festa flimkien, li ghalkemm min socjetajiet differenti it-Tnejn… Continue reading Live update: Quddiesa taz-Zaghzagh

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Avviz gdid dwar il-BBQ Tradizzjonali tal-ilejla.

Minhabba il-maltemp, il-BBQ Tradizzjonali tal-festa ser issir gewwa l'oratorju tan-Naxxar. Il-kumitat jixtieq jiringrazzja lil-Arcipriet tal-ghajnuna tieghu biex dan issehh. Mela niltaqghu ilejla mis- 7:30 Il- Quddiem gewwa l' Oratorju tan-Naxxar biex nibdew niccelebraw il-festa bil-Kbir. Grazzi mil- quddiem

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Festa 2013: Live update: Kuncert generali u preparazzjoni ghall bbq tradizzjonali tal-ilejla

8:00 Jibda issa l-ewwel preparament tal-ikel ghal bbq. 10:20 Ghadu kif beda l-ahhar kuncert generali ghal program muzikali ta nhar it-Tnejn 11:31 11:49 12:00

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2013

Festa 2013 : Tentattiv ta’ Malta Record fil-Festa 2013

Id-dilettanti tan-nar fi ħdan is-soċjeta, ser jerġgħu jkunu l-protagonisti fis-6 ta' Settembru. Din id-darba mhux biss bil-ġmiel spettaklu imma ukoll bit-tentattiv li jiksbu l-ewwel Malta Record għan-Naxxarin. Dan ir-record jikonsisti f'Tapit pirotekniku bl-akbar ammont ta' effetti sinkronizzati.

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Festa 2013: Kuncert Generali

Hekk kif fadal bis tlett tijiem ghal program tant mistenni tat- Tnejn 2 ta' Settembru, bhalissa ghaddej il-kuncert generali ta qabel tal-ahhar fis-sala "8 ta' Settembru", gewwa is-sede tas-socjeta. 18:40

Aħbarijiet, Festa 2013

Live Update: Hrug min-nicca

8:00: Fost amont sabih ta bnadar fuq il-bjut tad- djar, bdew jinharqu l-ewwel murtalli li b'hekk tisimboliza u taghti bidu ghal-jiem tal festa taghna. 19:54 il-vara ghaziza taghna tohrog fuq iz-zuntier u b'hekk taghti bidu ghal-festa 20:15 20:24 Tintem issa l'attivita tal-hrug min-nicca

Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Festa 2013 : Kunċert Ġenerali għal-program ta’ nhar it-Tnejn, 2 ta’ Settembru

Bħalissa fis-sala "8 ta' Settembru", qed issiru l-aħħar ftit preparamenti għal program tant mistenni ta' nhar it-Tnejn li ġej li ser issir fi triq Santa Luċija.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2013

Festa 2013: Program ta Marċi mill-banda fil-Festa

4 ta' Settembru, 8.30pm: Il-Banda Vittorja ddoqq marċi brijużi minn Triq Santa Luċija, Fran, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq l-Għenieq, madwar il-Bini tal-Gvern u s-Sgħajtar, 21 ta’ Settembru, l-Ifran, Sta. Luċija u l-Pjazza. 6 ta' Settembru, 8.30pm: Il-Banda Vittorja ddoqq il-marċ il-kbir tradizzjonali tagħha fost il-briju spettakolari tal-partitarji matul it-Toroq San Ġwann u Sta. Luċija fejn imbagħad jispiċċa fil-Pjazza. 7 ta'… Continue reading Festa 2013: Program ta Marċi mill-banda fil-Festa