Attivitajiet, Festa 2015, Ritratti

Il-Marċ tal-Ewwel Tridu: 04/09/2015

Kull Ritratt huwa riservat esklusivament lill- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar u propjeta' ta' Jonathan Brincat. Irid jintalab permess biex jintuża ritratt.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update 2: Purcissjoni

Kif mistenni l-istatwa tasal il-pjazza aktar kmieni mis-soltu u fl-isfond tal-murtalli mid-dilettanti tan-nar, il-pjazza imtliet daqs bajda bin-nies. 21:15    21:45 Il-vara issib postha quddiem il-bieb tal-parrocca, waqt li id-dilettanti qed jaharqu sett blalen mill-isbah       21:55 L-istatwa ta' Marija Bambina issib postha fil-knisja hekk kif l-orkestra flimkien mal-kor idoqq l-antifona Gloriosa Virginae   

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update : Il-Purcissjoni

19:10 mas-sinjal tal- musketterija inharqet il-kaxxa infernali hekk kif l-istatwa ta' Marija Bambina fegghet fil-bieb tal-knisja. Il-purcissjoni ha tghaddi mir-rota il-qasira minhabba ic-cans ta xi maltempata li tista tghamel    20:22 tasal il-purcissjoni hdejn il-kazin fejn min hawn u ftit minuti ohra tasal l-istatwa fejn tigi milqugha mil-partitarji u bil-Banda Vittorja idoqq mil-gallarija    20:42… Continue reading Live Update : Il-Purcissjoni

Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Record Miksub!

B'total ta 5722 buzzieqa f'4 sigħat, is-soċjeta kisbet ir-record tal-aktar ammont ta' bziezaq li ġew minfuħin għal marċ ta filgħodu!

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update 4: 8 ta’ Settembru

12:30 il-briju fl'aqwa tieghu         13:42 Il-marc jasal quddiem il-kazin       Il-marc ta filghodu jispicca fis-2:30      

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update : 8 ta’ Settembru

10:45 tasal l-istatwa il-pjazza bil-carcade fost briju mil-partitarji         10:49 l-istatwa tant mistennija tal-Gran Mastru De Valette tal-artist residenti taghna Adonai Camilleri Cauchi tasal f'postha fil-jum tal-grajja li taghha hu kien il-pijunier