Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Festi Ċentinarji: It-Tmiem

L- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja qed tifraħ u tiftaħar f'għeluq il- Mitt sena mit-twaqqif tagħha, bl-opri li żanżnet u bl-attivtajiet  u li ser jibqgħu ifakkru dan iċ-ċentinarju b' ittri miktuba bud-deheb. Nibdew billi insemmgħu l-Irħama monumentali tal-100 sena u l-bandalora artistika rkmata bid-dehebu kapulavur ieħor tal-artisti nazzjonali Michael u ibnu Adonai Camilleri Cauchi, statwa żgħira tal-Bambina Oriġinali. L-akkademja… Continue reading Festi Ċentinarji: It-Tmiem

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Jum il-Festa

Hekk kif daqqu it-8.00am, mat-tokki rebbieha tal-qniepel tal-parrocca naxxarija, in-Naxxar qam ghal-jum il-Festa. Id-dilettanti tan-nar tal-ghaqda taghna immarkaw is-sema bil-murtali tradizzjonali taghhom.  Is-socjeta taghna qed tlesti ghal dak li hu l-uinka marc ta filghodu gor rahal taghna tal-festa, fejn mistennijha partecippazjoni habbrieka. Il-kumitat jixtieq jawgura il-festa t-tajba lill- Vittorjani kollha, lin-Naxxarin u lill poplu Malti… Continue reading Jum il-Festa

Attivitajiet, Festa 2016

Lejliet Il-Festa

Segwi dak li gara l-ahhar siegha tad-demostrazzjoni ta lejliet il-Festa, li ghalkhemm it-temp ma kienx qed jippermetti, xorta wahda sar kollox kif ippjanat.   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/875319769265068/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Tasal l-istatwa ta Marija Bambina ghat-tfal

Hekk kif kien maghruf bil-wasla tal-istatwa il gdida, saret carcade li waslitha ghal quddiem il-kazin fost ferh kbir mil-partitarji vittorjanji. Fuq xoghol tal- artist Adonai Camilleri Cauchi, din l-istatwa originali zgur li ser tolqot u tisraq hafna qlub. Segwi il-walsa ta din l-istatwa f dan il-filmat  https://facebook.com/story.php?story_fbid=875238439273201&id=176411362489249 

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Avviż – Wasla tal-istatwa ġdida!

Il-Kumitat jixtieq javża u jħeġġeġ lill kulħadd biex għal ħabta tal-17.00 illum, niltaqgħu quddiem il-każin fejn ser tinġieb l-istatwa il-ġdida u oriġinali ta' Marija Bambina, li ser tkun qed tintuża fil-Festa Tfal fis-snin li ġejjien. Inħeġġu ukoll lit-tfal kollha, speċjalment dawk li attendew għal- Festa Tfal, biex il-lejla jiġu jilqgħu din l-istatwa mil-isbaħ, xogħol ta' Adonai… Continue reading Avviż – Wasla tal-istatwa ġdida!

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji, LIVE UPDATE !, Ritratti

Ritratti: Spettaklu u Brijju Kbir fil-marċ tal-aħħar tridu.

Spettaklu ta-Nar u Brijju hekk kif il-bieraħ assistejna għal-akbar marċ tal-aħħar tridu. Ritratti: Ryan Agius   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874767629320282/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874813989315646/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874818852648493/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874824329314612/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874841502646228/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874849819312063/  

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

L-Aħħar preparamenti għax-Xow: The Centenary Pyro Musical Show

Bħalissa għaddjien l-aħħar preparamenti għax -xow kbir tal-lejla li jibda fid-9:00pm fit-telgħa tan-Naxxar bil-logħob tan-nar tal-ajru fejn imbad ikompli għal-ħabta tal-11.30pm mil-pjazza tan-Naxxar. https://www.facebook.com/jamie.sciriha/videos/10206862325386303/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874457689351276/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Ritratti: Jum l-Ewwel Tridu Festa 2016

Ammont kbir ta nies ingħaqdu mal-banda għal marċ tal-ewwel tridu. Segwi aktar bir-ritratti min Jonathan Brincat kif ukoll videos mil-Live stream minn fuq il-Facebook page tas-soċjeta'.   Segwi ukoll feature tan-Nar tal-Art li inharaq il-video. Filmat u Muntagg ta Jonathan Brincat. https://www.youtube.com/watch?v=8WOLV4gtEm4   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873617316101980/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873670502763328/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873675246096187/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873696426094069/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Bhalissa il-kummissjoni zghazagh kif ukoll id-dilettanti tan-nar ghaddejien bl-ahhar preparamenti ghas-sorpriza kif ukoll ghan-nar tal-art li ser issir hekk kif il-banda Vittorja tkun ghada kemm spicat il-marc taghha ghal habta tal-11:30. Fuq filmat u muntagg ta Jonathan Brincat,  dan il-feature qasir dwar dak li kien qed issir aktar kmieni illum. Tistaw isegwu dan il-feature min… Continue reading Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Quddiesa taz-Zghazagh

Bhalma sar tul dawn l-ahhar snin, bhal illum issir il-quddiesa taz-zghazagh li jifurmaw parti min xi ghaqda naxxarija. Bhal dejjem iz-zaghzagh vittorjani jikonkoru bi hgarhom kif ukoll ikunu min ta quddiem biex joffru id-donazzjoni taghhom. Din is-sena ingabru xi prodotti tal-ikel ghal familji fil-bzonn fir-rahal taghna.  L-Arcipriet, Fr. David Gauci, ikkoncelebra din il-quddies. Il-kumitat centrali… Continue reading Quddiesa taz-Zghazagh