Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Għeluq Tal-festa 2018

Il-lejla ingħalqet kompletament il-Festa 2018 hekk wara il-quddiesa saret id-dħul lura fin-niċċa tal-vara għażiża tagħna. Kienu bosta partitarji miż-żewġ għaqdiet mużikali li attendew bi ħġarhom biex flimkien ngħalqu din il-festa kbira.L-għaqda tagħna ippreżentat diversi bukketti lill-Madonna min kull Kummissjoni,Kumitat kif ukoll mill-bandisti u id-dilettanti tan-nar tagħna.Kollox issa lest biex nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet f'għeluq it-30 sena banda,… Continue reading Għeluq Tal-festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

L-Għeluq tal-Festa 2018

Hekk kif is-Sibt li għadda intmhet il-festa esterna għal din i-sena. Is-Sibt li ġej fis-18.30 ikun hemm l-aħħar attivita interna biex b'hekk tingħalaq il-festa 2018. Ikun ferm ċest sabiħ biex hekk kif iċċelebrajna flimkien, inkunu kollha preżenti bħala kommunita' waħda Naxxarija, nagħtu l-aħħar tislima lil-Ommna Marija Bambina billi nattendu għal-quddies u wara għal purcissjoni bil-vara… Continue reading L-Għeluq tal-Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Festa 2018 – Festa kbira

Hekk kif ingħalaq is-separju tal-festa esterna 2018, ma nistgħux ma nkunux sodisfatti bil-festa kbira li kellna ġo beltna. Festa kbira mhux biss għan-numru ta' nies li attendew bi ħġarhom imma għal kull ma sar matul il-ġranet kollha. Ma nistgħux ma nibdewx billi insemmgħu liż-żgħażagħ tagħna f'għeluq l-20 sena tagħhom u il-mod impekkabbli kif organizzaw il-briju,… Continue reading Festa 2018 – Festa kbira

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Marċ ta’ filgħodu- stennija kbira għal marċ kbir ieħor.

Wara is-suċċessi kbar li saru matul din il-festa, dalgħodu mistennija ammont kbir ta' nies li jipparteċipaw mal-marċ fejn għal ħabta tan-12:30 jasal f'Misraħ ir-rebħa, u jibqa' sejjer sa quddiem is-socjeta fost briju kbir mill-partitarji. Matul il-lejl grupp imdaqqas ta' żgħażagħ flimkien ma' membri mill-kummissjoni żgħażagħ lestew ukoll armar mill-isbaħ quddiem il-każin. Grazzi kbira għal dawn… Continue reading Marċ ta’ filgħodu- stennija kbira għal marċ kbir ieħor.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Devozzjoni kbira waqt id-dimostrazzjoni

Ammont kbir ta' nies il-bieraħ inġabru quddiem il-każin hekk kif il-bieraħ is-soċjetà tagħna għamlet id-dimostrazzjoni tradizzjonali tagħha bl-istatwa ta' Marija Bambina. Waqt din l-attività il-banda daqqet innijiet proċessjonali fejn fl-aħħar tal-attività ingħaqdet magħha il-kantanta Kacey Azzopardi. Mat- tlugħ tal-istatwa fuq il-pedestall, is-sopran żagħżugħa Naxxarija Adriana Żammit, serħet lill-kulħadd bil-kant tal-Ave Maria. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=435861510270792&id=176411362489249 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=706055023090614&id=176411362489249

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Il-lejla: Demostrazzjoni

Il-kelma demostrazzjoni smajna ħafna bihom, imma ġol-festi tieħu xejra differenti fejn din tkun tfisser xi ħaġa ta' devozzjoni u għaqda. Fi ftit siegħat oħra il-banda tagħna tkun qiegħed iddur mat toroq Naxxarin biex fid-9pm tidħol f'misraħ ir-Rebħa fejn mal-banda tingħaqad l-istatwa mill-isbaħ li tipposjedi is-soċjetà fejn flimkien ma' corteo ta standardi mill-ifjen li tipposjedi is-socjeta… Continue reading Il-lejla: Demostrazzjoni

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Il-Marċ il-Kbir jibqa’ l-akbar wieħed!

Il-bieraħ mijiet ta nies attendew bi ħġarhom biex ikunu jistgħu isegwu l-akbar marċ li jsir fil-festa għażiża tagħna u biex jasistu għal-isbaħ xow tan-nar tal-art li sar tul il-festa 2018. Bħal ta kull sena ix-xogħol taż-żgħażagħ u sħabna id-dilettanti tan-nar laħqu kull aspettativa li min sena għal oħra dejjem jgħolu il-livell. Issa imiss id-demostrazzjoni unika… Continue reading Il-Marċ il-Kbir jibqa’ l-akbar wieħed!

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Marċ Kbir fl-ewwel jum tat-Tridu

Il-Bieraħ iż-żgħażgħ naxxarin laqgħu bi ħġarhom is-sejħa għal marċ iddedikata lilom u f'atmosfera mil-aqwa ipparteċipaw b'mod bl-aktar ferrieħi waqt il-marċ tal-ewwel tridu. Waqt dan il-marċ ġiet imżanżna imrewħa mill-isbaħ li meħudha mill-ħsieb tal-imrewwaħ ta' qabel, ġiet imodernizata u imsebbħa bl-aktar mod artistiku. Wara il-marċ itella' feature dwar il-kummissjoni żagħżagħ fejn aparti li qanqal ftit il-memorija… Continue reading Marċ Kbir fl-ewwel jum tat-Tridu

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Aktar għal-lejla…

Żgħażagħ u tfal, bħal ta kull sena, bħalissa jinġabru quddiem il-każin biex jintefħu il-bżieżaq biex jintużaw waqt il-marċ tal-lejla. Din l-attivita' informali ilha tieħu postha sa mill-bidu nett li l-banda tagħna bdiet idoqq fil-festa. Huwa fatt kurjuż li xi ħadd minn dawn it-tfal dejjem jispiċċa jkun f'xi kummissjoni jew saħansitra fil-kumitat ċentrali tas-soċjeta', aparti ukoll… Continue reading Aktar għal-lejla…

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Jum iż-żgħażagħ – L-ewwel Tridu Festa 2018

Fil- jum iddeidkat lilhom il-kummissjoni żgħażagħ għaddejin bżħidma kontinwi biex illejla joffru spettaklu waqt il-marċ tal-ewwel tridu. Il-lejla, il-marċ jibda fit-8.30, fejn jilħaq il-qofol tiegħi għal ħabta tal-10.00pm fejn mistenni jasal quddiem is-sede tas-soċjeta' u jibqa sejjer sa Misraħ ir-Rebħa fejn iż-żagħżagħ jgħamlu brijju kbir hekk kif ser tiżanżan sorpriża ġdida u wara jsir il-pyro… Continue reading Jum iż-żgħażagħ – L-ewwel Tridu Festa 2018