Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Riċeviment u presentazzjonijiet – Festa 2018

Il-bieraħ l-iswali tas-soċjeta' kienu mimliha bis-soċi tas-soċjeta' hekk kif sar ir-riċeviment annwali tal-festa. Is-segretarju tas-soċjeta' Mark Mangani mexxa l-presentazzjonijiet kif ukoll għamel diskors ta merħba lill-dawk preżenti fejn fost l-oħrajn saret minuta silenzju bħala rikonoxximent tal-ħidma li għamlu is-Sur Nenu Mula u is-Sur Charlie Vella li ħalewjna matul din is-sena. Wara il-president, l-Ono. Ministru, Dr.… Continue reading Riċeviment u presentazzjonijiet – Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Program Mużikali- Festa 2018

Il-bieraħ kienet serata oħra indimentikabbli hekk kif il-banda imexxiha mis-Surmast Direttur Roderick Bugeja eżegwit program eċċellenti u ta' impenn kbir. Dan kien milqugħ b'ċapċip kontinwu mill-udjenza ferm numeruża li ħonqot il-pjazzetta ta wara il-kappella ta' Santa Luċija. Fost oħrajn ta min isemmhi lill-Kristen Borg ta l-eżekuzzjoni impekkabli fuq it-timpani, kif ukoll li nofs il-mużiċisti tal-banda… Continue reading Program Mużikali- Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Kollox lest għal Program Mużikali tal-lejla

Kollox jinsab lest għal-20 rappreżentazzjoni tal-Program Mużikali għal festa 2018. Kulħadd mistieden jattendi. Il-programm jibda fit-8:15. L-udjenza mistiedna issib posta fit-8:00. Il-programm ser ikun qiegħed jiġi streamed live fuq il-Facebook page tas-socjetà.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Quddies taż-żgħażagħ

Bħalissa għaddeja il-quddies taż-żgħażagħ fejn fi fost affarijiet oħra iż-żgħażagħ tagħna ser ikunu qed jagħtu donazzjoni bħala ringrazzjament lill-Ommna u Patruna ta dik li hi l-unika għaqda mużikali li ġġib isimha, għal 20 sena ta ħidma kontinwa bħala kummissjoni żgħażagħ. Ma hemmx bżonn li toqgħod quddiem biex tgħamel donazzjoni u tfaħħar lill Alla, għax kif… Continue reading Quddies taż-żgħażagħ

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Donazzjoni mill-qalb!

Ftit tal-minuti ilu, ġewwa il-Kunsill Lokali, il-president tal-għaqda, L-Onorevoli Ministru Dr. Michael Farrugia ippreżenta donazzjoni lil-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina, waqt il-laqgħa annwali tal-għaqdiet fiż-żmien il-festa.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Jum il-Banda – Jum iż-Żgħażagħ – Jum il-Karita’

Illum hija ġurnata ferm impenjattiva għal għaqda tagħna hekk kif dalgħodu il-kumitat ċnentrali ser ikun qiegħed jiltaqa' mal-E.T. il-President ta' Malta, biex joffru għotja lill- Community Chest Fund. Fil-11,00am, imbad, iż-żgħażagħ kollha Vittorjanai mistiedna għal quddies iddedikata lilhom fil-knisja Arċipretali. Fit-8.15pm il--banda tkun qed teżegwixxi, għal-20 sena, il-programm mużikali tagħha. Dan il-programm jista' ukoll jiġi… Continue reading Jum il-Banda – Jum iż-Żgħażagħ – Jum il-Karita’

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Festa Tfal 2018

Il-bieraħ il-fuq minn 70 tifel u tifla attendew bi ħġarhom għal Festa Tfal 2018, f'dik li kienet it-tielet sena konsekkuttiva tagħha.  Dawn huma l-videos live  li nġibdu il-bieraħ. Ta min jgħid ukoll il l-banda, li kienet iffurmata minn 30 element, kienu kollha bandistu jew studenti tal-banda tagħna. https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/1919262635049746/   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/269276383911117/   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/1388096867959317/   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/2634794596534415/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Jum Festa Tfal

Għal dawn l-aħħar tlett snin, l-Għaqda tagħna kienet il-pijunira biex ħolqot din l'attivita' hekk sabiħa għat tfal. Id-data tal-illum issa hija waħda imniżżla fil-kalendarju tas-soċjeta' u li fiha din il-Festa ser tkun qed tiġi iċċelebrata. Għat -tieni darba, illum it-tfal ser ikollhom l-opportunita' ifirrħu u jferrħu kif ukoll jerfgħu l-istatwa mill-isbaħ, li tista' tgħid, hija… Continue reading Jum Festa Tfal

Aħbarijiet, Festa 2018

Titlesta il-faccata

Hekk kif għada, għat-tielet sena konsekuttiva, ser niċċelebraw il-Festa Tfal, f'dik li l-ewwel Festa tat-tip tagħha ġewwa ir-raħal sabiħ tagħna, il-każin ġie imlibbes il-libsa artistika tiegħu. Libsa, li għalkemm intlibbset għal-għaxar darba tibqa' dejjem fuq fomm kulħadd għar-rikezzi artistiċi li hija mogħnija bihom. L-isbaħ ħaġa li fiha hija li mhux biss għax ġiet iddisinjata u… Continue reading Titlesta il-faccata

Attivitajiet, Festa 2018

Tibda tintrama il-faċċata

Dalgħodu bdiet tintramma il-bażi tal-faċċata artistika mas-sede tas-soċjeta' hekk kif illejla mistenniha tibda tintramma għal ħabta tal-4:00pm. Nerġgħu nfakkru lill partitari biex jingħaqdu magħna f'din l-attivita' li issa saret waħda annwali, fejn nistiednuhom, jiġu jagħtu daqqa t'id f'dan l-armar li fl-aħħar mil-aħħar huwa ta kull soċju tas-soċjeta' Nieħdu l-okkażżjoni biex infakkru lill-pubbliku ibġenerali li triq… Continue reading Tibda tintrama il-faċċata