Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Marċ Kbir fl-ewwel jum tat-Tridu

Il-Bieraħ iż-żgħażgħ naxxarin laqgħu bi ħġarhom is-sejħa għal marċ iddedikata lilom u f'atmosfera mil-aqwa ipparteċipaw b'mod bl-aktar ferrieħi waqt il-marċ tal-ewwel tridu. Waqt dan il-marċ ġiet imżanżna imrewħa mill-isbaħ li meħudha mill-ħsieb tal-imrewwaħ ta' qabel, ġiet imodernizata u imsebbħa bl-aktar mod artistiku. Wara il-marċ itella' feature dwar il-kummissjoni żagħżagħ fejn aparti li qanqal ftit il-memorija… Continue reading Marċ Kbir fl-ewwel jum tat-Tridu

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Aktar għal-lejla…

Żgħażagħ u tfal, bħal ta kull sena, bħalissa jinġabru quddiem il-każin biex jintefħu il-bżieżaq biex jintużaw waqt il-marċ tal-lejla. Din l-attivita' informali ilha tieħu postha sa mill-bidu nett li l-banda tagħna bdiet idoqq fil-festa. Huwa fatt kurjuż li xi ħadd minn dawn it-tfal dejjem jispiċċa jkun f'xi kummissjoni jew saħansitra fil-kumitat ċentrali tas-soċjeta', aparti ukoll… Continue reading Aktar għal-lejla…

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Jum iż-żgħażagħ – L-ewwel Tridu Festa 2018

Fil- jum iddeidkat lilhom il-kummissjoni żgħażagħ għaddejin bżħidma kontinwi biex illejla joffru spettaklu waqt il-marċ tal-ewwel tridu. Il-lejla, il-marċ jibda fit-8.30, fejn jilħaq il-qofol tiegħi għal ħabta tal-10.00pm fejn mistenni jasal quddiem is-sede tas-soċjeta' u jibqa sejjer sa Misraħ ir-Rebħa fejn iż-żagħżagħ jgħamlu brijju kbir hekk kif ser tiżanżan sorpriża ġdida u wara jsir il-pyro… Continue reading Jum iż-żgħażagħ – L-ewwel Tridu Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Riċeviment u presentazzjonijiet – Festa 2018

Il-bieraħ l-iswali tas-soċjeta' kienu mimliha bis-soċi tas-soċjeta' hekk kif sar ir-riċeviment annwali tal-festa. Is-segretarju tas-soċjeta' Mark Mangani mexxa l-presentazzjonijiet kif ukoll għamel diskors ta merħba lill-dawk preżenti fejn fost l-oħrajn saret minuta silenzju bħala rikonoxximent tal-ħidma li għamlu is-Sur Nenu Mula u is-Sur Charlie Vella li ħalewjna matul din is-sena. Wara il-president, l-Ono. Ministru, Dr.… Continue reading Riċeviment u presentazzjonijiet – Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Program Mużikali- Festa 2018

Il-bieraħ kienet serata oħra indimentikabbli hekk kif il-banda imexxiha mis-Surmast Direttur Roderick Bugeja eżegwit program eċċellenti u ta' impenn kbir. Dan kien milqugħ b'ċapċip kontinwu mill-udjenza ferm numeruża li ħonqot il-pjazzetta ta wara il-kappella ta' Santa Luċija. Fost oħrajn ta min isemmhi lill-Kristen Borg ta l-eżekuzzjoni impekkabli fuq it-timpani, kif ukoll li nofs il-mużiċisti tal-banda… Continue reading Program Mużikali- Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Kollox lest għal Program Mużikali tal-lejla

Kollox jinsab lest għal-20 rappreżentazzjoni tal-Program Mużikali għal festa 2018. Kulħadd mistieden jattendi. Il-programm jibda fit-8:15. L-udjenza mistiedna issib posta fit-8:00. Il-programm ser ikun qiegħed jiġi streamed live fuq il-Facebook page tas-socjetà.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Quddies taż-żgħażagħ

Bħalissa għaddeja il-quddies taż-żgħażagħ fejn fi fost affarijiet oħra iż-żgħażagħ tagħna ser ikunu qed jagħtu donazzjoni bħala ringrazzjament lill-Ommna u Patruna ta dik li hi l-unika għaqda mużikali li ġġib isimha, għal 20 sena ta ħidma kontinwa bħala kummissjoni żgħażagħ. Ma hemmx bżonn li toqgħod quddiem biex tgħamel donazzjoni u tfaħħar lill Alla, għax kif… Continue reading Quddies taż-żgħażagħ