Aħbarijiet, Festa 2020

Grazzi!

F'isem il-President l-Onor. Dr. Michael Farrugia u l-Kumitat Ċentrali nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom għall-festa ta' din is-sena. Għalkemm festa b'differenza,wieħed ma jistax ma japprezzax lil kull min għamel ħiltu sabiex ikollna festa xierqa ad unur Marija Bambina. Grazzi lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-Festa Virtwali. Għamilna dak kollu possibli… Continue reading Grazzi!

Aħbarijiet, Festa 2020

Jum il-Festa, il-Festa tal-Vittorja!

F'isem il-President tas-soċjetà l-Onor. Ministru t-Tabib Michael Farrugia u l-Kumitat Ċentrali, nawguraw lis-soċji tas-soċjetà u lill-partitarji tal-Banda Vittorja kif ukoll lin-Naxxarin kollha, il-Festa t-Tajba! Kif kulħadd jaf, minħabba s-sitwazzjoni tal-pajjiż rigward il-pandemija tal-COVID-19, din is-sena ma stajnhiex niċċelebraw il-festa bl-istess mod tas-snin preċedenti. Minkejja dan, xorta waħda l-membri attivi tal-każin raw kif għamlu biex ifakkru… Continue reading Jum il-Festa, il-Festa tal-Vittorja!

Aħbarijiet, Festa 2020

Lejlit il-Festa 2020

Lejlit il-festa - ġurnata importanti u serja li tkompli ddaħħalna fl-ispiritwalità tal-festa f'ġieħ Ommna Marija Bambina. Dan għaliex bħal-lum, ikollna d-demostrazzjoni bl-istatwa grazzjuża ta' Marija Bambina - xogħol mill-isbaħ tal-istatwarju Michael Camilleri Cauchi, bi żgraffir u nduratura ta' Jason Farrugia u b’pedestall li huwa replika leali tal-pedestall l-antik tal-istatwa titulari u maħdum u indurat mill-artist… Continue reading Lejlit il-Festa 2020

Aħbarijiet, Festa 2020

Lejlit Lejlietha – Jum il-Marċ il-Kbir

Kulħadd jaf kemm huwa importanti l-jum tal-aħħar tridu għas-soċjetà u l-banda tagħna. Dan peress li proprju minħabba il-marċ li jsir bħal-lum, li l-Banda Vittorja taf il-bidu tagħha. Kien proprju f’dan il-jum madwar 34 sena ilu, li s-soċjetà ħadet deċiżjoni li twaqqaf l-apatija ta’ dak iż-żmien u tgħamel dak li ħaddieħor ma baqax jgħamel, dik li… Continue reading Lejlit Lejlietha – Jum il-Marċ il-Kbir

Aħbarijiet, Festa 2020

L-Ewwel Jum tat-Tridu – Il-Jum taż-Żgħażagħ

Għal dawn l-aħħar snin, il-jum tal-Ewwel Tridu sar sinonimu maż-Żgħażagħ Vittorjani. Dan għaliex f’dan il-jum sirna naraw il-frott tax-xogħol li tgħamel il-Kummissjoni Żgħażagħ matul is-sena. Bħal-lum l-ewwel nibdew b' marċ fejn sena wara sena il-briju ta’ dan dejjem qed jiżdied, umbagħad wara bl-għajnuna tad-dilettanti tan-nar tas-soċjetà tagħna, isir il-‘Victory – PyroMusical Show’ - xow sinkronizzat… Continue reading L-Ewwel Jum tat-Tridu – Il-Jum taż-Żgħażagħ

Aħbarijiet, Festa 2020

L-1 ta’ Settembru – Jum il-Festa Tfal

Illum huwa l-bidu tal-isbaħ xahar tas-sena - ix-xahar ta' Settembru. Dan il-jum issa sar marbut sew mal-attività tal-Festa Tfal li torganizza s-soċjetà tagħna. Tajjeb li ngħidu li s-soċjetà tagħna kienet il-pijuniera biex ħolqot din l-attività hekk sabiħa u popolari mat-tfal, 4 snin ilu fil-festi ċentinarji, fejn sena wara sena dejjem kienet ta’ suċċess kbir. Huwa… Continue reading L-1 ta’ Settembru – Jum il-Festa Tfal

Aħbarijiet, Festa 2020

Jum il-Ħruġ Min-Niċċa 2020

Ta' kull sena, il-jum tat-28 t' Awwissu jati bidu għall-festa ta' Marija Bambina fin-Naxxar. Ta' kull sena, filgħodu sħabna d-dilettanti tan-nar jiftħu l-festa bi ħruq ta' murtali u murtaletti, biex umbagħad filgħaxija nassistu għal ħruġ tal-istatwa meraviljuża ta' Marija Bambina minn ġon-niċċa tagħha. Avveniment li n-Naxxarin kollha jkunu ilhom jistennew Sajf sħiħ - il-mument li… Continue reading Jum il-Ħruġ Min-Niċċa 2020

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2020

Festa Virtwali 2020

Wara ħafna qtigħ il-qalb dwar il-festa ta' din is-sena, xorta ħsibna biex inwasslulkom dak kollu li nistgħu sabiex niċċelebraw festa kif jixraq lil Ommna Marija Bambina. Wara ħafna sigħat twal ta' ħidma u preparamenti ser inkunu qegħdin inwasslulkom l-isbaħ mumenti mill-passat, tagħrif dwar l-istorja tal-każin u tan-Naxxar, marċi brijużi mill-arkivju tas-Soċjetà, kif ukoll l-isbaħ mumenti… Continue reading Festa Virtwali 2020