Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

​Workshops Muzikali: Ir-Raba’ Gimgha

​Jumejn ilu ingħata bidu għall-3 t'ijiem ta' Music Workshops tal-sassafonu li qegħdin isiru fil-Każin tal-banda Santa Katerina fiz -Zurrieq, bħala parti mill-proġett bejn erba' għaqdiet mużikali - Societa' Filar. La Vittoria - il-Mellieħa, Soċjeta' Mużikali Sta. Katarina V.M. - iż-Żurrieq, Għaqda Mużikali Marija Bambina - Banda Vittorja - in-Naxxar u Għaqda Mużikali Pinto - Banda… Continue reading ​Workshops Muzikali: Ir-Raba’ Gimgha

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Workshops Muzikali: It- Tielet Gimgha

​Il-bierah ingħata bidu għall-3 t'ijiem ta' Music Workshops tal-perkussjoni li qegħdin isiru fil-Każin tal-banda Pinto f Hal Qoemi, bħala parti mill-proġett bejn erba' għaqdiet mużikali - Societa' Filar. La Vittoria - il-Mellieħa, Soċjeta' Mużikali Sta. Katarina V.M. - iż-Żurrieq, Għaqda Mużikali Marija Bambina - Banda Vittorja - in-Naxxar u Għaqda Mużikali Pinto - Banda San… Continue reading Workshops Muzikali: It- Tielet Gimgha

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Talent Zaghugh 2016

Ghal 14-il darba, il-kummissjoni banda, flimkien mal-iSkola tal- Muzika "George Vella", qieghdin jorganizzaw il-Kuncert ferm popolari, Talent Zaghzugh, bit -tema ta' "Night of the Stars". Din is-sena, bhal snin ta qabel, ser ikollna muzika mill-aqwa bil-Banda Zghazagh tkun taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast tal-Banda Vittorja, Christine Dimech.  Bil-fuq minn 50 partecipant dan il-kuncert ser joffri spettaklu bhal qatt qabel. Dan il-kuncert muzikali huwa… Continue reading Talent Zaghugh 2016

Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Festi Ċentinarji: It-Tmiem

L- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja qed tifraħ u tiftaħar f'għeluq il- Mitt sena mit-twaqqif tagħha, bl-opri li żanżnet u bl-attivtajiet  u li ser jibqgħu ifakkru dan iċ-ċentinarju b' ittri miktuba bud-deheb. Nibdew billi insemmgħu l-Irħama monumentali tal-100 sena u l-bandalora artistika rkmata bid-dehebu kapulavur ieħor tal-artisti nazzjonali Michael u ibnu Adonai Camilleri Cauchi, statwa żgħira tal-Bambina Oriġinali. L-akkademja… Continue reading Festi Ċentinarji: It-Tmiem

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Jum il-Festa

Hekk kif daqqu it-8.00am, mat-tokki rebbieha tal-qniepel tal-parrocca naxxarija, in-Naxxar qam ghal-jum il-Festa. Id-dilettanti tan-nar tal-ghaqda taghna immarkaw is-sema bil-murtali tradizzjonali taghhom.  Is-socjeta taghna qed tlesti ghal dak li hu l-uinka marc ta filghodu gor rahal taghna tal-festa, fejn mistennijha partecippazjoni habbrieka. Il-kumitat jixtieq jawgura il-festa t-tajba lill- Vittorjani kollha, lin-Naxxarin u lill poplu Malti… Continue reading Jum il-Festa

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Tasal l-istatwa ta Marija Bambina ghat-tfal

Hekk kif kien maghruf bil-wasla tal-istatwa il gdida, saret carcade li waslitha ghal quddiem il-kazin fost ferh kbir mil-partitarji vittorjanji. Fuq xoghol tal- artist Adonai Camilleri Cauchi, din l-istatwa originali zgur li ser tolqot u tisraq hafna qlub. Segwi il-walsa ta din l-istatwa f dan il-filmat  https://facebook.com/story.php?story_fbid=875238439273201&id=176411362489249 

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Avviż – Wasla tal-istatwa ġdida!

Il-Kumitat jixtieq javża u jħeġġeġ lill kulħadd biex għal ħabta tal-17.00 illum, niltaqgħu quddiem il-każin fejn ser tinġieb l-istatwa il-ġdida u oriġinali ta' Marija Bambina, li ser tkun qed tintuża fil-Festa Tfal fis-snin li ġejjien. Inħeġġu ukoll lit-tfal kollha, speċjalment dawk li attendew għal- Festa Tfal, biex il-lejla jiġu jilqgħu din l-istatwa mil-isbaħ, xogħol ta' Adonai… Continue reading Avviż – Wasla tal-istatwa ġdida!