Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Ritratti: Jum l-Ewwel Tridu Festa 2016

Ammont kbir ta nies ingħaqdu mal-banda għal marċ tal-ewwel tridu. Segwi aktar bir-ritratti min Jonathan Brincat kif ukoll videos mil-Live stream minn fuq il-Facebook page tas-soċjeta'.   Segwi ukoll feature tan-Nar tal-Art li inharaq il-video. Filmat u Muntagg ta Jonathan Brincat. https://www.youtube.com/watch?v=8WOLV4gtEm4   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873617316101980/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873670502763328/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873675246096187/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873696426094069/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Bhalissa il-kummissjoni zghazagh kif ukoll id-dilettanti tan-nar ghaddejien bl-ahhar preparamenti ghas-sorpriza kif ukoll ghan-nar tal-art li ser issir hekk kif il-banda Vittorja tkun ghada kemm spicat il-marc taghha ghal habta tal-11:30. Fuq filmat u muntagg ta Jonathan Brincat,  dan il-feature qasir dwar dak li kien qed issir aktar kmieni illum. Tistaw isegwu dan il-feature min… Continue reading Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Quddiesa taz-Zghazagh

Bhalma sar tul dawn l-ahhar snin, bhal illum issir il-quddiesa taz-zghazagh li jifurmaw parti min xi ghaqda naxxarija. Bhal dejjem iz-zaghzagh vittorjani jikonkoru bi hgarhom kif ukoll ikunu min ta quddiem biex joffru id-donazzjoni taghhom. Din is-sena ingabru xi prodotti tal-ikel ghal familji fil-bzonn fir-rahal taghna.  L-Arcipriet, Fr. David Gauci, ikkoncelebra din il-quddies. Il-kumitat centrali… Continue reading Quddiesa taz-Zghazagh

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

In-Naxxar jifrah u jiccelebra

Bhalissa ghaddeja il-Prima Messa taz-zaghzugh James Saydon li qed jiccelebra l-ewwel quddies tieghu. In-Naxxar qed jiccelebra lill dan bina li inaghaqad mal-Mulej fis-sacerdozzju. Ma kienx jonqos li l-banda taghna inghaqdad ma dan il-ferh u celebrazzjoni billi waslet lil dan jz-zaghzugh u daqitlu marci ferieha fejn akkumpanjatu sa hdejn il-knisja bid-daqq tal-Innu Pontificju. Ad Multus Annos… Continue reading In-Naxxar jifrah u jiccelebra

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji, Ritratti

Ritratti: Kunċert Mużikali u Viżiv, Presentazzjonijiet u Inawgurazzjonijiet.

  Suċċess ieħor kelna il-bieraħ hekk kif flimkien mal- E.T. Il-President tar-Repubblika ta' Malta, Dr. Marie Loiuse Couleiro Preca, assistenta għal program mill-isbaħ kif ukoll għal preżentazzjoinjiet ta' arti mil-ifjen li żgur ser ikomplu ikabbru il-kultura artistika fis-soċjeta. Ritratti Meħudha waqt dinl-attivita’ meħudha minn Jonathan Brincat. Tista’ ukoll issegwi dak kollhu li kien qed issir billi tidħol f’wieħed min dawn il-videos… Continue reading Ritratti: Kunċert Mużikali u Viżiv, Presentazzjonijiet u Inawgurazzjonijiet.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Mitt Sena ta’ Storja

Wara li saret il-preżentazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-ktieb "Mitt Sena ta' Storja" mill- E.T. Il-President tar-Repubblika ta' Malta, Dr. Marie-Louise Coleiro Preca waqt il-Kunċert Mużikali u Viżiv li sar il-bierah, kien hawn domanda kbira għal din il-pubblikazzjoni. Għaldaqstant kull min jixtieq jakwista kopja ta din il-pubblikazzjoni ferm interessanti u informattiva, għandu jasal wasla sal-każin u jikkuntatja lill xi membru tal-kumitat. Dan… Continue reading Mitt Sena ta’ Storja

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Id-Disa’ u l-aħħar Sibt għall-Festa

Wasalna propju fil-ġimgħa tal-Festa Ċentinarja. Diġa saru ħafna attivitajiet li kienu kollha ta suċċess kbir. Insemmhu fost l-oħrjan, l-Akkademja Mużikali, il-B.B.Q. Tradizzjonali, il-quddies u reċiviment fis-sede tas-soċjeta, kif ukoll it-tislima mil-kumitati tas-soċjeta lill membri li ħallewna fiċ-ċimiterju tas-Naxxar. F'dawn l-aħħar jumejn kelna il-Festa Tfal u l-Kunċert Mużikali u Viżiv kif ukoll il-presetnazzjoni bi kxief tal-Lapida Kommemorattiva u il-bandalora mill-E.T. il-President… Continue reading Id-Disa’ u l-aħħar Sibt għall-Festa

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji, Ritratti

Ritratti: Suċċess Kbir: Festa Tfal 2016

  Il-bieraħ kelna okkażżjoni mill-isbaħ hekk kif aktar min 90 tifel u tifla ħadhu sehem f'dik li hi l-ewwel Festa Tfal ġewwa n-Naxxar. Ritratti Meħudha waqt dinl-attivita’ meħudha minn Jonathan Brincat. Tista’ ukoll issegwi dak kollhu li kien qed issir billi tidħol f’wieħed min dawn il-videos li ixxandru live fuq il-paġna ta' Facebook tas-soċjeta.   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871756386288073/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871757919621253/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871760589620986/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871764099620635/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871770466286665/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871775646286147/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/871779289619116/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Il-fuq minn 80 tifel u tifla għal-Festa Tfal

Il-fuq minn 80 tifel u tifla huma misteniha joħonqu triq Santa Lu1ija għal dik li hija l-ewwel u l-unika Festa Tfal ġewwa n-Naxxar, bil-parteċipazzjoni tal-banda żgħażagħ, il-kantanti Kristu Sujak u Bradley Debono, kif ukoll bit-tmexxija u tberik ta Fr. James Saydon, it-tfal preżenti sa jkunu parti min Festa mill-isbaħ, hekk kif ser issir purċissjoni bi… Continue reading Il-fuq minn 80 tifel u tifla għal-Festa Tfal

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

‘Ġawrha fi qlubna’ għat-8 sena konsekkutiva

Il-faċċata artistika xogħol il-Kummissjoni Żgħażagħ fuq disinn u sfumar tal-artist Adonai Camilleri Cauchi, mal-lejl li għadda reġgħat xegħlet Triq Santa Luċija bis-sbuħija tagħha hekk kif għat-8 sena' reġgħet twaħlet il-'Ġawrha fi qlubna' li hija waħda, jekk mhux l-isbaħ armar ta' faċċata tas-soċjeta' fil-festi. Ritratt Dylan Caruna.  Sors: Facebook.