Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji, LIVE UPDATE !, Ritratti

Ritratti: Spettaklu u Brijju Kbir fil-marċ tal-aħħar tridu.

Spettaklu ta-Nar u Brijju hekk kif il-bieraħ assistejna għal-akbar marċ tal-aħħar tridu. Ritratti: Ryan Agius   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874767629320282/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874813989315646/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874818852648493/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874824329314612/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874841502646228/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874849819312063/  

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

L-Aħħar preparamenti għax-Xow: The Centenary Pyro Musical Show

Bħalissa għaddjien l-aħħar preparamenti għax -xow kbir tal-lejla li jibda fid-9:00pm fit-telgħa tan-Naxxar bil-logħob tan-nar tal-ajru fejn imbad ikompli għal-ħabta tal-11.30pm mil-pjazza tan-Naxxar. https://www.facebook.com/jamie.sciriha/videos/10206862325386303/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/874457689351276/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Festa 2016: The Centenary Pyromusical Show

Hekk fadal biss ġurnata għal dak li huwa meqjus wieħed mill-akbar jekk mhux l-akbar spettaklu ta' nar sa issa ġewwa l-festa tan-Naxxar, sħabna d-dilettanti tan-nar għaddejien ġmielhom ilestu għal din il-ġurnata hekk speċjali. The Centenary Pyromusical Show jikonsisti f'4 partijiet li ser jkunu qed jiġu ipreżentati għada, it-Tlieta, 6 ta' Settembru. Dettalji ta dan ix- Show kif ukoll għal-… Continue reading Festa 2016: The Centenary Pyromusical Show

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Ritratti: Jum l-Ewwel Tridu Festa 2016

Ammont kbir ta nies ingħaqdu mal-banda għal marċ tal-ewwel tridu. Segwi aktar bir-ritratti min Jonathan Brincat kif ukoll videos mil-Live stream minn fuq il-Facebook page tas-soċjeta'.   Segwi ukoll feature tan-Nar tal-Art li inharaq il-video. Filmat u Muntagg ta Jonathan Brincat. https://www.youtube.com/watch?v=8WOLV4gtEm4   https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873617316101980/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873670502763328/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873675246096187/ https://www.facebook.com/bandavittorja/videos/873696426094069/

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Bhalissa il-kummissjoni zghazagh kif ukoll id-dilettanti tan-nar ghaddejien bl-ahhar preparamenti ghas-sorpriza kif ukoll ghan-nar tal-art li ser issir hekk kif il-banda Vittorja tkun ghada kemm spicat il-marc taghha ghal habta tal-11:30. Fuq filmat u muntagg ta Jonathan Brincat,  dan il-feature qasir dwar dak li kien qed issir aktar kmieni illum. Tistaw isegwu dan il-feature min… Continue reading Preparamenti ghal-ewwel jum tat-tridu

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Quddiesa taz-Zghazagh

Bhalma sar tul dawn l-ahhar snin, bhal illum issir il-quddiesa taz-zghazagh li jifurmaw parti min xi ghaqda naxxarija. Bhal dejjem iz-zaghzagh vittorjani jikonkoru bi hgarhom kif ukoll ikunu min ta quddiem biex joffru id-donazzjoni taghhom. Din is-sena ingabru xi prodotti tal-ikel ghal familji fil-bzonn fir-rahal taghna.  L-Arcipriet, Fr. David Gauci, ikkoncelebra din il-quddies. Il-kumitat centrali… Continue reading Quddiesa taz-Zghazagh

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

In-Naxxar jifrah u jiccelebra

Bhalissa ghaddeja il-Prima Messa taz-zaghzugh James Saydon li qed jiccelebra l-ewwel quddies tieghu. In-Naxxar qed jiccelebra lill dan bina li inaghaqad mal-Mulej fis-sacerdozzju. Ma kienx jonqos li l-banda taghna inghaqdad ma dan il-ferh u celebrazzjoni billi waslet lil dan jz-zaghzugh u daqitlu marci ferieha fejn akkumpanjatu sa hdejn il-knisja bid-daqq tal-Innu Pontificju. Ad Multus Annos… Continue reading In-Naxxar jifrah u jiccelebra