Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji, LIVE UPDATE !

Wirja fil-Kumpless tan-Nar

Nhar il-Ħadd li ġej 21ta' Awwissu bejn it-8,00am u 12,00pm ser issir wirja fil-kumpless tan-nar li fiha id-dilettanti tan-Nar ħadmu bla hedda tul din is-sena biex fiz-zmien il-festa jimlew l-ajru bil-murtali u kulur, kif ukoll biex appuxuna biz-zewġ spettakli li qed jipreparaw għal jum is-6ta' Settembru bl'isem ta The Centenary Pyro Show kif ukoll l-ispettakli annwali tan- nar mekannizat tal-art. Dan il-kumpless huwa tar-rahal ta San… Continue reading Wirja fil-Kumpless tan-Nar

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji, LIVE UPDATE !

Update 1: Jum il-Gimgha l-Kbira

Tintrama il-faccata l-gdida ghal-jum il-Gimgha l-Kbira. B'xoghol ta l-artist John Muscat, dalghodu izanznet il-faccata l-gdida, biex titgawda propju f'dan il-jum. Infakkru ukoll li bhalissa ghadeja il-Wirja ta Vara fis-sala "8 ta' Settembru" li illum tkun miftuha bejn id-9:00am u is-13:00 u bejn il-17:00 u l-22:00. Fil-17:15 il-banda Vittorja  tibda idoqq Marci funebri waqt il-purcissjoni.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update 2: Purcissjoni

Kif mistenni l-istatwa tasal il-pjazza aktar kmieni mis-soltu u fl-isfond tal-murtalli mid-dilettanti tan-nar, il-pjazza imtliet daqs bajda bin-nies. 21:15    21:45 Il-vara issib postha quddiem il-bieb tal-parrocca, waqt li id-dilettanti qed jaharqu sett blalen mill-isbah       21:55 L-istatwa ta' Marija Bambina issib postha fil-knisja hekk kif l-orkestra flimkien mal-kor idoqq l-antifona Gloriosa Virginae   

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update : Il-Purcissjoni

19:10 mas-sinjal tal- musketterija inharqet il-kaxxa infernali hekk kif l-istatwa ta' Marija Bambina fegghet fil-bieb tal-knisja. Il-purcissjoni ha tghaddi mir-rota il-qasira minhabba ic-cans ta xi maltempata li tista tghamel    20:22 tasal il-purcissjoni hdejn il-kazin fejn min hawn u ftit minuti ohra tasal l-istatwa fejn tigi milqugha mil-partitarji u bil-Banda Vittorja idoqq mil-gallarija    20:42… Continue reading Live Update : Il-Purcissjoni

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update 4: 8 ta’ Settembru

12:30 il-briju fl'aqwa tieghu         13:42 Il-marc jasal quddiem il-kazin       Il-marc ta filghodu jispicca fis-2:30      

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update : 8 ta’ Settembru

10:45 tasal l-istatwa il-pjazza bil-carcade fost briju mil-partitarji         10:49 l-istatwa tant mistennija tal-Gran Mastru De Valette tal-artist residenti taghna Adonai Camilleri Cauchi tasal f'postha fil-jum tal-grajja li taghha hu kien il-pijunier         

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update! Carcade Statwa

It-tielet u l-ahhar statwa ghal gol pedestal tal-Vittorja, li tiraprezanta lill-Granmastru De Valette ser issir ghada fl-10am min hdejn Scotts Supermarket. narawkhom! Bħalissa numru ta' partitarji qedin fi triqthom lura għan-Naxxar min Għawdex.